Expresivní výrazy patří mezi nespisovnou část jazyka, kde slova vyjadřují nejen věcnou podstatu, ale i určité citové zabarvení, postoj nebo rozpoložení.