Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků, jehož produktem je přeprava. Mezi dopravní technologie patří dopravní prostředky, dopravní infrastruktura a organizace dopravy. Doprava je stále větším a větším tématem. Zatímco dříve se lidé přepravovali v největší míře pěšky nebo s pomocí zvířat, dnes již existuje celá řada motorizovaných variant. Ty za sebou však zanechávají nejen ekologickou stopu, ale také zabírají místo, a dopravní situace tak bývá v některých zalidněných částech světa již téměř neúnosná. Doprava patří k nejrychleji se rozvíjejícím sektorům národního hospodářství.

Doprava je velkým tématem každého z nás. Jen velice málo lidí pracuje nebo žije tak, že si vystačí jen s chůzí, případně kolem. Téměř každý den se potřebujeme někam přepravit. V budoucnu se však naše uvažování o přepravě bude muset změnit, protože současný nárůst vlastnictví osobních automobilů je neúnosný nejen pro planetu, ale i pro infrastrukturu.

Používáme cookies. Více.
OK