Hornictví neboli těžba je druh průmyslu, který spočívá v dobývání nerostných surovin. Může jít třeba o rudy a horniny jako je uhlí, kaolín, rašelina a další. Jedná se o lidskou činnosti, která čerpá zdroje pocházející z neživé přírody. Uskutečňuje se v lomech, vrtech nebo dolech. V našich zeměpisných podmínkách se nejčastěji setkáme s těžbou uhlí nebo hornin, jinde však může převážnou část těžebního průmyslu představovat těžba ropy nebo třeba soli.

Pro mnoho lidí je hornictví a vůbec celá komunita horníků tak trochu obestřena tajemstvím, jelikož tito lidé vykonávají velice obtížnou práci, která je navíc velmi riziková. Stále se často stává to, že dojde k zavalení dolu nebo výbuchu. Hornictví jako obor i samotní horníci mají svůj vlastní slovník, kterým běžně komunikují a je dost pravděpodobné, že laik by měl potíž jim porozumět. Hornická mluva může být také ovlivněna krajovým nářečím a může obsahovat zcela specifické výrazy.

Používáme cookies. Více.
OK