Hutnictví neboli také metalurgie je obor, který se věnuje zpracovávání kovů a jejich slitin. V praxi se jedná především o výrobu železa a oceli a také výrobu barevných kovů a jejich následné zpracování. Významnou roli zde hraje především znalost fyzikálních vlastností kovů. Když se řekne hutnictví, můžete si představit celou řadu činností. Od lití a kování, přes válcování a protlačování až po kovoobrábění.

Hutní činnosti se v minulosti věnovali hlavně kováři, dnes je však toto odvětví značně rozšířenější a určitá forma zpracování kovů se uplatňuje při výrobě celé řady produktů. Většina pojmů z hutnického slovníku vám bude pravděpodobně neznámá. Může se jednat o názvy součástí, dílů nebo strojů, ale také jména postupů a metod, které se využívají. Možná tyto termíny nebudete potřebovat ve svém každodenním životě, ale pro zajímavost nebo jako způsob rozšíření slovní zásoby je to určitě zajímavá exkurze.

Používáme cookies. Více.
OK