Umění patří mezi důležité a zcela nenahraditelné součásti lidské kultury. V širokém slova smyslu jej lze chápat jako užitečnou dovednost, kterou neovládá každý a v některých případech je nutno se ji naučit. Hodnocení je však zcela subjektivní a v dnešní době už tolik nejde o výjimečnou schopnost jako spíš o způsob projevu a vyjádření názoru. Umění dělíme na umění výtvarná a múzická neboli performativní. Díky technologiím je dnes možné řadu druhů umění trvale zaznamenat.

Uměním se zabývá mnoho věd jako třeba estetika, dějiny umění, sociologie, psychologie nebo literární věda. Je tedy zřejmé, že umění prostupuje celou řadu oblastí našeho života a má velký význam jak pro jednotlivce, tak i pro celou společnost. Zatímco dříve bylo umění ostřeji vymezeno, dnes se pod tento pojem schová řada děl či projevů, které nelze úspěšně zařadit nikam jinam. Umění jako každý jiný obor prochází nezastavitelným vývojem.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK