Astrologie neboli též hvězdopravectví se zabývá předpokládanými souvislosti mezi děním na obloze (například postavení hvězd, konstelace a pohyb planet) a jevy na zemi. Astrologie předpokládá, že nebeská tělesa mají vliv na to, co se na zemi odehrává, i jak my tyto události prožíváme. Snaží se tak vysvětlovat děje minulé, současné a předvídat věci budoucí.

V dnešní době se můžeme s astrologií nejčastěji setkat ve formě horoskopů, které rozdělují lidi do znamení zvěrokruhu, z nich každé má typické vlastnosti a dle konstelace hvězd a planet lze také předvídat jejich budoucnost. Jste-li například ryba, můžete se z horoskopu dozvědět, co vás tento týden čeká a na co se máte připravit. Nicméně, astrologie je vědeckou komunitou zcela odmítána jako smyšlená a pseudovědecká. Nejedná se tedy o žádné oficiální odvětví, kterému se lze seriózně věnovat. Lze ji považovat za způsob, jakým si lidé interpretují události v jejich životech a jak nachází odpovědi na otázky, které je zajímají.

Používáme cookies. Více.
OK