Filozofie představuje vědní obor, který soustavně a vytrvale usiluje o poznání naší skutečnosti, světa okolo nás a také nás samotných. Soustředí se i na jevy, které naši schopnost poznání přesahují, a hledá pravdivé poznání smyslu života a naší existence. Je to tedy vytrvalé a neúnavné hledání odpovědí, které vlastně probíhá už celá staletí a nikdy neskončí. Stále totiž budou přicházet nové podněty a otázky, na které je třeba najít odpověď.

V průběhu vývoje filozofie vznikaly různé proudy, které deklarovaly, že již znají odpovědi na palčivé otázky lidstva, ale vždy je dokázaly přebít názory nové. Proto úkol filozofie ani zdaleka není u konce, a i v dnešní době je stále aktuální vědou, která láká tisíce lidí. Díky filosofii můžeme vykročit za hranice našeho poznání a nastoupit na stejnou cestu, po které se už před dávnou dobu vydali takové osobnosti jako Platón, Aristoteles nebo třeba Descartes.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK