Co je asociace     

  • sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; organizované seskupení či seskupování lidí k dosažení určitého cíle, organizace (profesionální, kulturní, zájmová, apod.) vymezená souborem norem, volné spojení organizací téhož druhu
  • (psychologie) představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ, vybavení jednoho se vybaví i druhý
  • (chemie) spojení několika opačně nabitých iontů v celek elektricky neutrální nebo dvou i více stejných molekul do větších celků, opak disociace
  • (ekonomie) volnější forma spolupráce podniků výrobních aj.
  • (filozofie) společný výskyt předmětů přírody živé i neživé
  • (ekologie) společenstvo rostlin charakteristického druhového složení a s typickou vazbou na prostředí (též základní fytocenologická jednotka)
  • (geologie) asociace minerálů - společný výskyt různých minerálů v horninách podmíněný chemickým složením a termodynamickou situací; asociace půdy - skupiny různých druhů a typů půd geograficky blízce spojených
  • (astronomie) hvězdné asociace - rozptýlené skupiny hvězd, které společně vznikly a mají některé shodné fyzikální znaky

Původ slova

z latiny

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Synonymum

spolek, společenství, svaz

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

fellowship, consortium, associations, association

Německy

Verbindung (die), vereinigen, Vereinigung (die), Verkettung (die), Assoziation (die)

Francouzsky

association

Italsky

associazione

Španělsky

asociación, asociamiento

Rusky

ассоциация, гильдия, объединение

Latinsky

associatio

Polsky

asocjacja, połączenie, skojarzenie, stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie, związek

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená asociace? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Zkuste zjistit, jak definuje slovo asociace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK