Víte, co je to například taková deprese? Každého pravděpodobně nejdříve napadne závažná a dlouhotrvající psychická porucha, avšak méně lidí už je schopno si uvědomit, že deprese může být také ekonomická. Původní význam slova ekonomie znamenal vedení domácnosti a vzešel z řeckého slova oikonomia. Postupně však tento pojem získal mnohem širší dosah a dnes je chápán jako odborná nauka, jež se zabývá popisem a analýzou tržního chování jedince, společností (mikroekonomie) i celých států (makroekonomie), tedy jakým způsobem dochází k výrobě, výměně a spotřebě základních ekonomických statků, jimiž jsou peníze, zboží a služby.

První ekonomické termíny a definice spatřily světlo světa již ve starověku, další pak v pozdním středověku a od té doby je jich stále více, proto se není možné při studiu ekonomie a ekonomiky (hospodářství) obejít bez ekonomického slovníku. Ve 21. století je navíc dobré mít základní přehled v mnoha oblastech života, vždyť ekonomie souvisí také s matematikou, účetnictvím, právem, ekologií, politologií a dalšími důležitými obory.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK