Co je analýza     

Původ slova

z řečtiny

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

interpretation, parsing, profiling, analysis, breakdown, analyse, analysis (pl.: analyses), docimasia

Německy

Analysis (die), Auswertung (die), Bewertung (die), Zergliederung (die), Analyse (die), Zerlegung (die), Analyse (die)

Francouzsky

analyse, décomposition

Italsky

analisi

Španělsky

análisis

Rusky

анализ

Latinsky

analysis

Polsky

analiza, rozbiór, rozpad

Knihy s touto tématikou

 • Ladislav Tuhovčák, WaterRisk: analýza rizik veřejných vodovodů, Akademické nakladatelství CERM, 2010
 • Jed Rubenfeld, Analýza vraždy, Knižní klub, 2008
 • kolektiv autorů, Analýza systémů měření (MSA), Česká společnost pro jakost, 2010
 • Hector Cuesta, Analýza dat v praxi, Computer Press (CPress), 2015
 • Zdeněk Mlynář, Československý pokus o reformu 1968 - Analýza jeho teorie a praxe, Index, 1975
 • Pavel Tuleja, Analýza pro ekonomy, Computer Press (CPress), 2007
 • Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jan Kořenský, Analýza komunikačního procesu a textu, Univerzita Palackého, 2013
 • Alena Vališová, Zdeněk Kolář, Analýza vyučování, Grada, 2009
 • Hana Řezanková, Analýza dat z dotazníkových šetření, Professional Publishing, 2010
 • Jiří Cajthaml, Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy, České vysoké učení technické, 2012
 • kolektiv autorů, Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA), Česká společnost pro jakost, 2008
 • Peter Frederick Strawson, Analýza a metafyzika. Úvod do filozofie, Kalligram, 2001
 • Pavel Přibyl, Aleš Janota, Analýza a řízení rizik v dopravě, BEN-Technická literatura, 2008
 • Richard Hindls, Eduard Souček, Analýza hospodářské konjunktury, Vysoká škola ekonomická, 1994
 • Soňa Schneiderová, Analýza diskurzu a mediální text, Karolinum, 2016
 • Naum Jakovlevič Berkovskij, Analýza syžetu, Lidová demokracie, 1979
 • Blanka Říchová, kolektiv autorů, Analýza politiky a političtí aktéři, Sociologické nakladatelství (SLON), 2015
 • Ladislav Rabušic, Petr Mareš, Petr Soukup, Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS, Masarykova univerzita, 2015
 • Richard Hindls, Stanislava Hronová, Ilja Novák, Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada, 1999
 • Fedor Jefimovič Vasiljuk, Psychologie prožívání: analýza překonávání kritických situací, Panorama, 1988
 • Irena Reifová, Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 2005
 • František Burda, Kultura služby - Analýza a aplikace antropologických východisek, OFTIS, 2014

Komentáře

Ke slovu analýza zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Zkuste zjistit, co si myslí o slově analýza wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK