Termín fyzika pochází z řeckého slova physikos a znamená přírodní, nebo také ze základu. Jedná se o vědní obor, který se zajímá o zákonitosti přírodních jevů, zkoumá je, popisuje a vysvětluje. Každý z nás se s fyzikou setkal ve škole, takže není tajemstvím, že pro popis záření, vlnění, hmoty a jiných přírodních jevů využívá ve všech svých disciplínách množství cizích výrazů, které prostě není v lidských silách si zapamatovat. Je proto nanejvýš užitečné, že dnes můžeme využít takové skvělé věci, jako jsou výkladové slovníky.

Konkrétně tento slovník fyzikálních slov bude užitečným pomocníkem nejvíce pro žáky základních škol, studentů škol středních a jistě i posluchačů některých vysokoškolských oborů. S fyzikou se ovšem setkáváme také mimo vyučovací hodiny, a proto v něm nalezne potřebné informace prakticky kdokoliv, od fanoušků sci-fi až po účastníky vědomostních soutěží.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK