Co je bivariační analýza     

 • (statistika) testování vztahu mezi dvěma proměnnými a jejich vzájemné závislosti, statistická analýza druhého stupně

Související výrazy

Knihy s touto tématikou

 • Ladislav Tuhovčák, WaterRisk: analýza rizik veřejných vodovodů, Akademické nakladatelství CERM, 2010
 • Jed Rubenfeld, Analýza vraždy, Knižní klub, 2008
 • kolektiv autorů, Analýza systémů měření (MSA), Česká společnost pro jakost, 2010
 • Hector Cuesta, Analýza dat v praxi, Computer Press (CPress), 2015
 • Zdeněk Mlynář, Československý pokus o reformu 1968 - Analýza jeho teorie a praxe, Index, 1975
 • Pavel Tuleja, Analýza pro ekonomy, Computer Press (CPress), 2007
 • Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jan Kořenský, Analýza komunikačního procesu a textu, Univerzita Palackého, 2013
 • Alena Vališová, Zdeněk Kolář, Analýza vyučování, Grada, 2009
 • Hana Řezanková, Analýza dat z dotazníkových šetření, Professional Publishing, 2010
 • Jiří Cajthaml, Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy, České vysoké učení technické, 2012
 • kolektiv autorů, Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA), Česká společnost pro jakost, 2008
 • Peter Frederick Strawson, Analýza a metafyzika. Úvod do filozofie, Kalligram, 2001
 • Pavel Přibyl, Aleš Janota, Analýza a řízení rizik v dopravě, BEN-Technická literatura, 2008
 • Richard Hindls, Eduard Souček, Analýza hospodářské konjunktury, Vysoká škola ekonomická, 1994
 • Soňa Schneiderová, Analýza diskurzu a mediální text, Karolinum, 2016
 • Naum Jakovlevič Berkovskij, Analýza syžetu, Lidová demokracie, 1979
 • Blanka Říchová, kolektiv autorů, Analýza politiky a političtí aktéři, Sociologické nakladatelství (SLON), 2015
 • Ladislav Rabušic, Petr Mareš, Petr Soukup, Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS, Masarykova univerzita, 2015
 • Richard Hindls, Stanislava Hronová, Ilja Novák, Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada, 1999
 • Fedor Jefimovič Vasiljuk, Psychologie prožívání: analýza překonávání kritických situací, Panorama, 1988
 • Irena Reifová, Analýza obsahu mediálních sdělení, Karolinum, 2005
 • František Burda, Kultura služby - Analýza a aplikace antropologických východisek, OFTIS, 2014

Komentáře

Ke slovu bivariační analýza zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Zkuste se podívat, co píše o výrazu bivariační analýza wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK