Možná znáte známá slova z písničky, která tvrdí, že statistika nuda je. Těžko posoudit, zda je to pravda či nikoliv, pokud jste sami statistiku nestudovali. Pravdou ale je, že je to nesmírně užitečná věda, která nám umožňuje zkoumat zákonitosti hromadných jevů. Zabývá se metodami sběru, získávání, zpracování a analyzování dat včetně vytváření závěrů a rozhodnutí.

Důležitou roli ve statistice hraje teorie pravděpodobnosti a tedy to, jakým způsobem lze určité jevy předvídat na základě jejich předchozího výskytu. Ať to možná tušíme nebo ne, každý z nás běžně statistiku praktikuje. Například tehdy, když se rozhodneme, zda si ráno vzít deštník. Přečteme si předpověď, podíváme se z okna a na základě toho za jak pravděpodobné považujeme, že bude pršet, vezmeme nebo nevezmeme deštník. Nepočítáme zde žádné složité rovnice, ale přesto pracujeme s předchozí zkušeností a informacemi, které analyzujeme a které nám pomohou se správně rozhodnout.

Používáme cookies. Více.
OK