Význam slova lineární     

 • týkající se linie, mající tvar linie, čáry, přímky, nebo přímočarý průběh
 • (matematika) lineární rovnice - algebraická rovnice prvního stupně obsahující neznámou nejvýše v první mocnině
 • (matematika) lineární funkce - každá funkce, která je dána předpisem y = ax+b, kde a a b jsou reálná čísla
 • lineární vedení - mechanický vodící systém založený na kolejnicích a vodících rolnách
 • lineární ložiska - prstencová ložiska eliminující tření mezi ložiskem a tyčí procházející skrz ložisko
 • lineární pohon - druh pohonu,m který vykonává posuvný pohyb, čímž se liší od rotačního pohybu, který vykonává většina elektrických a spalovacích motorů
 • (statistika) lineární regrese - aproximace hodnot polynomem prvního řádu metodou nejmenších čtverců
 • lineární stupnice - stupnice, u níž je výchylka ukazatele přímo úměrná velikosti měřené veličiny
 • lineární urychlovač iontů - urychlovač založený na postupném urychlování částic elektrickým polem mezi válcovými elektrodami
 • lineární město - město s funkčními složkami umístěnými podél výkonné dopravní tepny
 • podle jedné linie, obecné zásady přímočaře se uplatňující

Původ slova

latinsky linea čára

Slovní druh

Přídavné jméno
Stupňování:
 1. lineární
 2. lineárnější
 3. nejlineárnější

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

linear, straight line, line, linear

Německy

geradlinig, linear, geradkettig, lineare, linearen, linearer, lineares

Francouzsky

unilatéral, linéaire

Italsky

lineare, rettilineo

Španělsky

lineal

Rusky

линейный

Polsky

linearny, liniowy

Knihy s touto tématikou

 • Miloslav Havlíček, Pavel Exner, Jiří Blank, Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, 1993
 • Jarmila Novotná, Milan Trch, Algebra a teoretická aritmetika: Sbírka příkladů: 1. část - Lineární algebra, Univerzita Karlova. Fakulta pedagogická, 2006
 • Jaroslav Havlíček, Lineární programování, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1967
 • Leslie Philip Pook, Lineární elastická lomová mechanika pro konstruktéry - teorie a aplikace, VUTIUM, 2017
 • Jiří Vrbický, Dana Šalounová, Lineární algebra, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000
 • Vladimír Blažek, Lineární prostory bodů - cvičení I, Pedagogická fakulta (Ústí nad Labem), 1985
 • Vladimír Blažek, Václav Vopravil, Lineární prostory bodů - cvičení II, Pedagogická fakulta (Ústí nad Labem), 1985
 • Jan Bičák, Lineární obvody a systémy, České vysoké učení technické, 2007
 • Ladislav Bican, Lineární algebra a geometrie, Academia, 2000
 • Václav Havel, Jiří Holenda, Lineární algebra, SNTL - Státní nakladatelství technické literatury, 1984
 • Jindřich Bečvář, Lineární algebra, MatfyzPress, 2005
 • Alexandr Krejčiřík, Lineární napájecí zdroje, BEN-Technická literatura, 2004
 • Bedřich Pondělíček, Lineární algebra (metodická pomůcka), Česká technika - nakladatelství ČVUT, 1989

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená lineární? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Zkuste zjistit, jak definuje slovo lineární wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK