Co je organizace, organisace     

 • účelné pořádání, uspořádání, řízení, správa, organizování
 • účelně upravený řád
 • sdružení osob nebo korporací
 • nižší, základní jednotka nebo složka takového sdružení
 • Organizace spojených národů - sdružení států s cílem zachovat mír a bezpečnost a rozvíjet spolupráci, založené roku 1945
 • (ekonomie) rozpočtová organizace - organizace hradící své výdaje ze státního rozpočtu

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

establishment, ordering, organisation, organization, outfit, setup, organizations, organisations

Německy

Organisation (die), Gliederung (die), Mechanismus (der), Organisationen (die), Organisierung (die), Anstalt (die), Veranstaltung (die)

Francouzsky

système, organisation, organisme

Italsky

assetto, associazione, ente, organizzazione

Španělsky

jerarquización, organismo, organización

Rusky

организация, устройство

Latinsky

organisatio

Polsky

instytucja, organizacja, organizm, organizowanie, porządkowanie, system, układ, urządzenie, ustrój

Knihy s touto tématikou

 • Jan Říha, Organisace politické správy v republice Československé. Zákony a nařízení, k ní se vztahující, Československý Kompas, 1928
 • David Porter, Organizace a bojiště Rudé armády ve 2. světové válce, Svojtka & Co, 2011
 • Jan Folprecht, Organizace a řízení dopravy, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006
 • Jan Petr, Organizace divadelní výroby, Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2010
 • Cassandra Aarssen, Organizace skutečného života, Omega, 2018
 • Karel Schelle, Organizace veřejné správy na Moravě a ve Slezsku v letech 1848-1948, Key Publishing, 2013
 • Helena Kučerová, Organizace znalostí: klíčová témata, Karolinum, 2017
 • Alois Slabý, Organizace a racionalizace správy v zemědělských podnicích, SZN - Státní zemědělské nakladatelství, 1972
 • Emanuel Šlechta, Organisace průmyslových závodů, Promberg, 1930
 • Alois Slabý, Organizace řízení v zemědělském podniku, Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1976
 • Bohumil Dobrovolný, Organisace výroby a práce, Josef Hokr, 1947
 • Václav Arnošt Jarolímek, Organisace sebevzdělání, Josef Hokr, 1941
 • Vladimír Líbal, Organizace a řízení výroby, SNTL - Státní nakladatelství technické literatury, 1980
 • Tomáš Trnka, Organisace lidové výchovy v Říši, Zemské ústředí osvětových sborů v Čechách, 1942
 • Martin Pulec, Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006
 • Jitka Zabloudilová, V ruském zajetí: Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918), Epocha (ČR, od r. 1989), 2018
 • Ilona Schelleová, Organizace soudnictví a právní služby, Alfa Publishing, 2006
 • Chris McNab, Organizace a bojiště německé Luftwaffe ve 2. světové válce, Svojtka & Co, 2010
 • František Šantavý, Emil Hošek, Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573/1973, Univerzita Palackého, 1980
 • Andrew Mollo, Uniformy 2. světové války - Organizace, insignie, odznaky, Naše vojsko, 2014
 • Chris Bishop, Organizace a bojiště tankového vojska německé armády ve 2.světové válce, Svojtka & Co, 2010

Komentáře

Ke slovu organizace, organisace zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o slově organizace, organisace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK