Význam slova spojení     

Slovní druh

Podstatné jméno, rod střední

Synonymum

konexe, sjednocení

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

join, attachment, close, concatenation, contact, join, relation, agglutination, anastomosis, merge, short circuit, incorporation, interconnection, intercourse, joinder, joining, joint, junction, juncture, ligature, line of communication, link, links, mergence, merging, alliance, association, coalition, coaptation, colligation, combination, communication, communion, confederation, conjuction, conjunction, conjuncture, connection, connections, connective, connexion, consolidation, copulation, pipeline, splice, tacking, texture, tie-up, delta connection (do trojúhelníku, elektr.), service (dopravní), conflation, conjugation, hinge, interlock, merger, mergers, inosculation (pomocí konců), service (pravidelné dopravní), linkage (problémů při jednání, polit, liaison (styk, intimní), touch (styk), union (též manželské), integration (ve vyšší celek), deal (za obchodním účelem)

Německy

Zusammenschluss (der), Anschlüsse (die), Anschluß (der), Durchschalten (das), Kopplung (die), Kuppelung (die), Verbindung (die), Vereinigung (die), Verknüpfung (die), Zusammenschluß (der), Anschlusses, Band (das), Bindung (die), Bindungen (die), Bündigkeit (die), Bündnis (das), Fernmeldedienst (der), Fügung (die), Gesprächsverbindung (die), Koalition (die), Kombination (die), Konnektion (die), Konnexion (die), Kontakt (der), Koppelung (die), Nachrichtenverbindung, Nachrichtenverkehr (der), Relation (die), Schaltung (die), Sprechverbindung (die), Verbundenheit (die), Verdrahtung (die), Vereinung (die), Verkehr (der), Verkehrsverbindung (die), Vermittelung (die)

Francouzsky

raccord, rassemblement, réunion, union, abouchement, accolement, accouplement, affrontement, alliage, assortiment, combinaison, communication, conjonction, couplage, fusionnement, jonction, jumelage, mariage

Italsky

snodo, unione, accomunamento, accoppiamento, accozzamento, accozzo, aderenza, aggancio, aggiuntatura, allacciamento, alleanza, apparentamento, attaccatura, calettatura, coincidenza, collegamento, collegazione, combinazione, commessura, commettitura, comunicazione, concatenazione, congiungimento, congiuntura, congiunzione, conglutinazione, connubio, contatto, copulazione, corrispondenza, giuntaggio, incastro, innesto, integrazione, intestatura, legame, legamento, raccordo, riunione

Španělsky

reunión, samblaje, servicio, trabadura, trabamiento, unificación, vinculación, vínculo, vínculos, acoplamiento, acople, acoplo, acordamiento, acumulación, agrupamiento, ahuete, ajuste, alianza, aligación, aligamiento, anudadura, anudamiento, articulación, ayuntamiento, coligación, comisura, comunicación, concadenación, conexión, conjunción, conjunto, contacto, correspondencia, cópula, embrague, empalme, enchufe, engarce, enlace, ensambladura, ensamblaje, entronque, fusión, inserción, intercomunicación, juntura, ligación, ligamiento, ligazón, maridaje, maridanza, nexo, pareo

Rusky

включение, единение, замок, зацепление, навешивание, объединение, связь, слияние, смычка, сношение, совмещение, соединение, сообщение, соприкосновение, сопряжение, сочетание, сочленение, стыкование, стыковка, сцепка, сцепление

Latinsky

coagmentatio, commissio, commissura, compages, compago, complexio, comrehensio, confusio, coniuctus, coniunctio, consociatio, contextus, copulatio, harmonia, iunctura, mixis, nexus, pactio, textus

Polsky

dotknięcie, kombinacja, komunikacja, komunikat, koniunkcja, kontakt, łączenie, łączność, opowiadanie, połączenie, porozumienie, powiązanie, relacja, romans, skojarzenie, spojenie, spójnik, spotkanie, stosunek, styczność, styk, unia, wiadomość, wiec, więź, zebranie, zespół, zestawienie, zjednoczenie, złącze, złączenie, złączka, znajomość, zrzeszenie, związek

Komentáře

Ke slovu spojení zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Zkuste se podívat, co píše o slově spojení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK