Ekologie je považována za moderní vědu, která vznikla až v druhé polovině 20. století jako reakce na změny, které nastávaly vlivem lidské činnosti. Jejím objektem je studium, popis a analýza jevů, které existují ve vztahu živých organismů a jejich životního prostředí. Je to obor, který zahrnuje široké množství poznatků z řady různých oborů a jeho činnost nelze jednoduše definovat.

V kostce však všichni tušíme, že ekologie především reaguje na změny, které nastávají v našem životním prostředí vlivem působení člověka a jeho výtvorů. Dnes je nepopiratelným faktem, že člověk naprosto významným způsobem proměňuje své okolí a řada lidí se obává, jaké to bude mít následky do budoucnosti. Ekologie se snaží hledat nejen odpovědi na tyto otázky, ale především řešení, jak předejít nezvratným změnám, které by mohly mít katastrofální následky. Ekologie by tedy měla být zájmem každého jednotlivce a samozřejmě i celé společnosti.

Používáme cookies. Více.
OK