Co je afinita     

  • příbuznost, vzájemný vztah, blízkost, sousedství
  • (chemie) tendence chemických látek slučovat se nebo reagovat s jinou látkou nebo částicí
  • (právo) manželstvím vzniká spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
  • (ekologie) společný výskyt dvou nebo více druhů živočichů závisící na jediném faktoru (např. na živné látce) bez vzájemného přímého ovlivňování
  • sklon dvou nebo více druhů tvořit společné smíšené populace
  • (geologie) souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření na Zemi podle schopnosti reagovat s jinou chemickou látkou
  • (zemědělství) vzájemná přizpůsobivost a schopnost srůstu roubu s podnožím
  • (matematika) druh příbuznosti dvou rovinných nebo prostrových útvarů
  • (matematika) způsob zobrazení, při němž bodu odpovídá bod, přímka přímce atd. a zachovává se dělící poměr
  • (biochemie) schopnost tkáně vázat na sebe barvivo

Původ slova

Pochází z latinského affinis = hraniční.

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Dělení slova

afi-ni-ta

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

affinity, affinity, interspecific association

Německy

Affinität (die), Verwandtschaft (die)

Francouzsky

affinité

Italsky

affinita chimica

Rusky

аффинное преобразование, аффинность, сродство

Polsky

pokrewieństwo, powinowactwo

Komentáře

Ke slovu afinita zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Zkuste se podívat, co píše o slově afinita wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK