Věda zkoumající složení, vývoj a historii planety Země se nazývá geologie a skládá se ze značného množství oborů. Také se snaží popsat a vysvětlit geologické pochody pod povrchem naší planety. Kupříkladu přímo samotný povrch Země se skládá z mnoha druhů hornin a nerostů, které mají všechny svůj specifický název. Stejně tak jsou nesčetnými odbornými termíny popsány ostatní geologické předměty zájmu či procesy. Pro snadné porozumění jejich významu a rychlé zjištění původu je tu pro vás tento geologický slovník, který se neustále rozšiřuje o další cizí slova a pomáhá tak každému při studiu, četbě nebo luštění křížovek.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK