Zemědělství je odvětví, díky kterému máme co jíst. Zabývá se cílenou produkcí potravin a krmiv i dalších produktů prostřednictvím pěstování plodin i chovu hospodářských zvířat. Zemědělství je silně vázáno na půdu, protože právě ta je nutným předpoklad většiny zemědělské produkce. Poznatky ze zemědělství nám pomáhají pěstovat plodiny a chovat zvířata tak, aby přinášely hospodářský užitek a především, aby vytvářely potravu pro člověka. Zemědělství hraje důležitou roli také v péči o krajinu a je úzce provázáno s ochrannou životního prostředí i s hospodařením s přírodními komoditami.

Každý si pod pojmem zemědělství dokáže představit celou řadu činností, ale málokdo už tuší, že se jedná o obor, který má velkou teoretickou základnu z řadou termínů a specifického názvosloví. Pěstování či chování dobytka je vlastně jen finálním produktem o mnoho sofistikovanějšího postupu poznávání, chápání a aplikace spolupráce mezi člověkem a přírodou.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK