Jak již název napovídá, biochemie je věda na pomezí biologie a chemie. Zkoumá chemické pochody v živých organismech a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty jako jsou například sacharidy, tuky, bílkoviny, kyseliny a další. Biochemie hraje velmi důležitou roli v medicíně, zemědělství, průmyslu i ochraně životního prostředí a její poznatky často využíváme i ve svých každodenních životech.

S termíny z biochemie se tedy setkáte zcela běžně, nikoliv pouze v biochemické laboratoři nebo odborných časopisech. Zvlášť pokud se zajímáte o alternativní způsoby léčby nebo o zdravou stravu a životní styl, pak jsou pro vás poznatky z biochemie velice důležitým studijním pramenem. Veškeré pochody v lidském těle jsou vlastně biochemickými procesy. A porozumět jim můžeme opět jen díky této vědě. I když řadu pojmů jistě znáte, mnoho termínů přeci jen běžně nezaslechnete a je vhodné se s nimi seznámit alespoň touto cestou.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK