Biologie jako věda zkoumající podstatu všeho živého v tom nejširším slova smyslu a také ve vzájemných souvislostech je složena ze značného počtu specializovaných oborů – botaniky, zoologiebiochemie a mnohých dalších. Prolíná se prakticky všemi přírodními vědami a obsahuje celou řadu cizích pojmů. Přibližuje odbornými termíny životní prostředí, člověka, flóru i faunu nebo ekologii, takže má opravdu široké pole působnosti.

Pro to, abychom dokázali porozumět světu kolem sebe, všemu živému a tedy i sami sobě, musíme tato popisná slova dobře chápat. Obzvlášť žáci a studenti se jistě při svém vzdělání bez biologického slovníku neobejdou.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK