Co je morfologie     

Naučte se cizí jazyk online!

Původ slova

ř. morfe podoba, tvar, ř. logos nauka

Slovní druh

Podstatné jméno
Rod ženský

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

morphology

Německy

Morphologie (die)

Francouzsky

morphologie

Španělsky

morfología

Rusky

морфология

Polsky

morfologia

Knihy s touto tématikou

  • Jitka Šonková, Morfologie mluvené češtiny: frekvenční analýza, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  • Vladimir Jakovlevič Propp, Morfologie pohádky a jiné studie, H+H (H&H), 2008
  • Iva Svobodová, Morfologie současného portugalského jazyka I - Slovní druhy neslovesné, Masarykova univerzita, 2014
  • Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková, Morfologie orofaciálního systému Pro studenty zubního lékařství, Univerzita Palackého, 2005
  • Aleš Klégr, Libuše Dušková, Markéta Malá, Pavlína Šaldová, Morfologie současné angličtiny, Karolinum, 2008
  • Aleš Klégr, Libuše Dušková, Markéta Malá, Pavlína Šaldová, Morfologie současné angličtiny, Karolinum, 2012
  • František Marvan, Morfologie hospodářských zvířat, Zemědělské nakladatelství Brázda, 2011
  • Květoslava Monhartová, Hana Hecová, Morfologie zubů: kreslení a modelování zubů., Karolinum, 2005
  • Miloš Kudweis, Morfologie hospodářských zvířat pro posluchače zemědělských fakult : učebnice veterinární anatomie, histologie a embryologie, Česká zemědělská univerzita, 2000
  • Milan Dokládal, Morfologie spálených kostí - Význam pro identifikace osob, Masarykova univerzita, 1999

Komentáře

RNDr, Bohumil Ferenc
17. 7. 2019
Upozorňuji na knihu Oswalda Spenglera Zánik Západu - obrysy morfologie světových dějin vydanou vydavatelstvím Academia Praha v roce 2017

Přidat nový komentář