Archeologie se snaží o popis společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. K těm patří lidské výtvory, ale i přírodniny, které se zachovaly z dávných dob. Na základě těchto nálezů pak archeologie vytváří poznatky o minulosti a my díky ní můžeme poznávat, jak se na zemi žilo dávno předtím, než zde byl člověk. Patří mezi několik málo věd, které dokáží poskytovat poznatky o lidech z dob ještě předtím, než se začalo používat písmo. Archeologie se dělí na množství podoborů, které se zajímají o úžeji vymezené oblasti (pravěká archeologie, středověká archeologie, církevní archeologie atd.).

Pro mnoho lidí je to velice fascinující obor a řada z nich snila o tom, že jednou budou archeologem a podaří se jim objevit artefakt mimořádné hodnoty. Bohužel archeologická práce není jen o úžasných objevech, ale i o mravenčí práci spojené s vyhodnocováním nálezů a hledání odpovědí na celou řadu otázek.

Používáme cookies. Více.
OK