Jazykověda neboli lingvistika je věda zkoumající přirozený jazyk. Každá úřední řeč na světě má totiž svá více či méně přesně daná pravidla, kterými se musí všichni obyvatelé řídit. Tato pravidla jsou pak odborně popsána pomocí gramatiky, syntaxe, fonologiemorfologie a dalších disciplín, které si musíme alespoň v základech osvojit ve výuce jazyka českého, konkrétně v mluvnici a literatuře.

Mluvnice ovšem u mnoha žáků není oblíbeným učivem. Pomineme-li všechna zmíněná pravidla, pak je důvodem také to, že se v ní často vyskytují odborné termíny, jež jsou velmi obtížně zapamatovatelné. S pomocí lingvistického slovníku nebude problém porozumět jim ani literárním textům, v nichž se objevuje mnoho speciálních obratů, které mají bohužel také svoje odborné názvy. Každý si tak zde může vyhledat, co to vlastně je takový idiommetafora či eufemizmus a podobně.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK