Geografie neboli zeměpis, určitě není nic běžnému člověku neznámého. Zcela zjednodušeně jde o vědu, která se zabývá jevy na zemi. Tedy tím, jak krajina vypadá, z čeho se skládá a jak se mění. Většina z nás však geografii vnímá především ve vztahu k popisu jednotlivých státních útvarů a také krajinných prvků, které jsou pro člověka významné (hory, jezera, oceány a další). V dnešní době je věrně zmapována celá zeměkoule, za což vděčíme i generacím mořeplavců a objevitelů, kteří se ještě v dávných dobách vydávali na nebezpečné výpravy s cílem prozkoumat, co je za horizontem.

Nám už dnes přijde samozřejmé, že otevřeme atlas a všechny informace máme po kupě. Geografie se v dnešní době zajímá také o demografické složení, vývoj i zdraví lidské populace, průmysl, regionální rozvoj nebo třeba dopravu a migraci. Je to tedy odvětví zahrnující široké spektrum poznatků a vědění, které významně formuje náš každodenní život.

Používáme cookies. Více.
OK