Význam slova sociální     

 • týkající se lidské společnosti, vztahů mezi lidmi ve společnosti, společenský: sociální jevy, sociální řád
 • týkající se snahy o zlepšení společenských problémů a poměrů: sociální hnutí
 • (politika) sociální demokracie - politická strana dělnického hnutí
 • týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti a státu, jeho hmotného zabezpěčení: sociální postavení, sociální síť
 • sociální zabezpečení - zaopatření pro případ nemoci, mateřství, výchovy dětí, stáří apod. formou státního zabezpečení, pojištění a veřejného zaopatření
 • sociální případ - člověk s těžko řešitelnými sociálními problémy, odkázaný na výpomoc
 • sociální minimum (životní minimum) - peněžní hodnota, jež má občanu vystačit na uhrazení měsíčních životních nákladů
 • (biologie) týkající se živočichů žijících celý život pohromadě (mravenců, včel apod.)

Původ slova

z latiny

Slovní druh

Přídavné jméno
Stupňování:
 1. sociální
 2. sociálnější
 3. nejsociálnější

Synonymum

společenský

Související výrazy

sociální smrt, sociální facilitace, sociální desirabilita, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální stereotyp, debilita sociální, sociální dysfunkce, ego- vztažná sociální motivace, desirabilita sociální, sociální dovednosti, sociální intruze, sociální zahálení, sociální slepota, styly sociální percepce, sociální parazitismus, sociální anomie, formy sociální interakce, sociální toxiny, sociální status, aktivní sociální učení, sociální kohezivita, sociální inteligence, sociální stratifikace, sociální pozice, sociální deprivace, sociální únava, sociální determinace, sociální a edukativní zanedbanost, kompetence sociální a personální, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální statika, sociální opora, manifestní sociální funkce, sociální exkluze, sociální fobie, sociální spouštěče, sociální pedagogika, sociální adaptabilita, latentní sociální funkce, sociální prostor, sociální terapie, sociální deziderabilita, sociální patologie, asymetrická sociální komunikace, sociální a kulturní antropologie, sociální rituály, sociální determinanty psychiky, sociální zdraví, sociální marketing, sociální schéma, sociální ekvita, sociální persistence, sociální mezník, sociální deviace, sociální normalita, sociální kompetence, horizontální sociální mobilita, sociální agregát, sociální eufunkce, sociální komparace, sociální figurace, sociální averze, sociální struktura, sociální exitus, sociální kognice, sociální psychologie, sociální typ učitele, sociální integrace, sociální motivace učení, stres z negativní sociální komunikace, sociální atmosféra školy, sociální role, interetnické sociální klima, sociální informace, sociální izolace, sociální lubrikans, sociální apetence, sociální pozice obětního beránka, deprivace sociální, sociální děloha, sociální pozice alfa, sociální takt, interní sociální koheze, sociální pozice gama, sociální dědičnost, sociální dynamika, sociální klima školy, sociální kurátor, sociální prostředí, sociální kompetentnost, sociální atrakce, sociální atmosféra ve škole, sociální kompetice, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální pozice beta, sociální insuficience, sociální kontrola, sociální rezistence, sociální kapitál, sociální profese, sociální labeling, sociální efektivita, sociální prezentace člověka, sociální tendence, sociální konflikt, sociální pozice omega, sociální debilita

Dělení slova

so-ciál-ní

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

welfare, sociable, social

Německy

Sozial, soziale, soziales

Francouzsky

social

Italsky

sociale

Španělsky

social, público

Rusky

социальная, социально-бытовой, социальное, социальной, социальную, социальные, социальный

Polsky

socjalny, społeczny

Knihy s touto tématikou

 • Niklas Luhmann, Sociální systémy - Nárys obecné teorie, Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2006
 • Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková, Lucie Píglová, Sociální fobie, Portál, 2005
 • Kristina Koldinská, Sociální právo, C.H. Beck, 2007
 • Marie Vacínová, Dobromila Trpišovská, Sociální psychologie, Univerzita Jana Amose Komenského (Praha), 2007
 • Martina Venglářová, Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Grada, 2008
 • Zdeněk Matějček, Sociální aspekty dyslexie, Karolinum, 2006
 • Josef Musil, Sociální a mediální komunikace, Univerzita Jana Amose Komenského (Praha), 2010
 • Pavel Čámský, Jan Sembdner, Dagmar Krutilová, Sociální služby v ČR v teorii a praxi, Portál, 2011
 • Vojtěch Bednář, Sociální vztahy v organizaci a jejich management, Grada, 2013
 • Igor Tomeš, Sociální politika, Sociopress, 2001
 • Danah Boyd, Je to složitější - Sociální život teenagerů na sociálních sítích, Akropolis, 2017
 • Martin Potůček, Sociální politika, Sociologické nakladatelství (SLON), 1995
 • Ján Praško, Sociální fobie a její léčba - příručka pro vedení terapie, Psychiatrické centrum, 1998
 • František Znebejánek, Sociální hnutí - Teorie, koncepce, představitelé, Sociologické nakladatelství (SLON), 1999
 • Zdeněk Helus, Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, 2015
 • Martin Potůček, Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989, Karolinum, 1999
 • Marie Dohnalová, Sociální ekonomika, Wolters Kluwer (ČR), 2011
 • kolektiv autorů, Sociální encykliky (1891-1991), Zvon, 1996
 • Dagmar Dvořáčková, Martina Hrozenská, Sociální péče o seniory, Grada, 2013
 • Josef Petrášek, Sociální politika, Univerzita Jana Amose Komenského (Praha), 2007
 • Marek Hrubec, Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů, Filosofia, 2008
 • Zdeněk Hojda, Útisk - charita - vyloučení: Sociální 19. století, Academia, 2015
 • Karel Engliš, Sociální politika, F. Topič, 1921
 • Axel Honneth, Sociální filosofie a postmoderní etika, Filosofia, 1996
 • Vojtěch Krebs, Sociální politika, ASPI, 2010
 • Igor Tomeš, Jakub Rákosník, Sociální stát v Československu, Auditorium, 2013

Filmy

 • Sociální síť (2010) (The Social Network), drama, Spojené státy americké, 120 minut

Komentáře

Ludmila Brožíková
13. 9. 2016
Nebude právě lichotivý - to, co se dobře čte, je ve skutečnosti o něčem jiném. Na splnění náplně slova sociální si musíte dlouhé, dlouhé měsíce počkat ač jste doložili vše, co k tomu je potřeba, bez ohledu na skutečný stav Vašich dnů - je mi líto...

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Můžete se zkusit podívat, jaký udává význam slova sociální wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK