Co je asymetrická sociální komunikace     

Související výrazy

asymetrický, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální facilitace, sociální deprivace, sociální debilita, sociální kompetence, sociální determinace, sociální dysfunkce, sociální zdraví, kompetence sociální a personální, sociální status, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stereotyp, sociální izolace, latentní sociální funkce, sociální stratifikace, sociální percepce, sociální konflikt, sociální opora, sociální učení, sociální slepota, sociální a kulturní antropologie, sociální inteligence, sociální intruze, sociální kognice, sociální dynamika, sociální anomie, sociální terapie, sociální pedagogika, sociální zahálení, sociální únava, sociální role, sociální ekvita, sociální deviace, sociální parazitismus, sociální kohezivita, manifestní sociální funkce, sociální schéma, horizontální sociální mobilita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální exkluze, sociální adaptabilita, sociální determinanty psychiky, sociální deziderabilita, sociální dědičnost, sociální norma, sociální rituály, stres z negativní sociální komunikace, sociální prostor, sociální eufunkce, sociální patologie, sociální koheze, sociální toxiny, sociální spouštěče, sociální averze, sociální fobie, sociální kompetentnost, sociální prostředí, sociální mezník, sociální statika, sociální integrace, sociální agregát, sociální prezentace člověka, sociální apetence, interetnické sociální klima, sociální takt, sociální motivace učení, sociální normalita, sociální atmosféra ve škole, sociální marketing, sociální kapitál, sociální kontrola, sociální kurátor, sociální děloha, sociální komparace, sociální typ učitele, sociální exitus, sociální tendence, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, sociální kompetice, sociální psychologie, sociální struktura, sociální informace, sociální rezistence, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální efektivita, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální lubrikans, sociální profese, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, kongruentní komunikace, verbální a neverbální komunikace, asertivní komunikace, totální komunikace, horizontální komunikace, facilitovaná komunikace, online komunikace, efektivní komunikace, augmentativní komunikace, kompetitivní komunikace, expresivní komunikace, rudimentární komunikace, transparentnost komunikace, persuasivní funkce komunikace, off-line komunikace, nonverbální komunikace, virtuální komunikace, zdegenerovaná komunikace, komunikace adaptivní, komunikace destruktivní, alternativní komunikace, destruktivní komunikace, ilegální komunikace ve škole, korporátní komunikace, inkongruentní komunikace, informativní funkce komunikace, komunikace auditivní, recipientní pozitivní komunikace, mantinely komunikace, interkulturní komunikace, ludická funkce komunikace, ventilační komunikace, neurogenní poruchy komunikace, krizová komunikace, intencionální komunikace, instruktážní funkce komunikace, subkortikální komunikace

Asymetrická sociální komunikace může být také omylem zapsáno jako:

asimetrická sociální komunikace, asymetrycká sociální komunikace, asymetrická socijální komunikace, asymetrická sociálný komunikace, asymetrická sociální komunykace, asimetrycká sociální komunikace, asimetrická socijální komunikace, asimetrická sociálný komunikace, asimetrická sociální komunykace, asymetrycká socijální komunikace, asymetrycká sociálný komunikace, asymetrycká sociální komunykace, asymetrická socyjální komunikace

Knihy s touto tématikou

 • kolektiv autorů, Komunikace a sloh - učebnice českého jazyka pro střední školy, Fraus, 2009
 • Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková, Lucie Píglová, Sociální fobie, Portál, 2005
 • Edwin Louis Cole, Komunikace, sex & peníze, Dynamis, 1993
 • Rachel Sperry, Komunikace v problémových situacích - s dítětem v MŠ, Portál, 2016
 • Ilona Špaňhelová, Komunikace mezi rodičem a dítětem, Grada, 2009
 • Roman Jirák, Demence a jiné poruchy paměti: Komunikace a každodenní péče, Grada, 2009
 • Jiří Plamínek, Komunikace a prezentace, Grada, 2008
 • Zdeňka Pechačová, Ludmila Natovová, Komunikace pro ekonomy, Česká zemědělská univerzita, 2008
 • Beáta Krahulcová, Komunikace sluchově postižených, Karolinum, 2002
 • Alena Vališová, Komunikace a vzájemné porozumění - Hry pro dospívající, Grada, 2005
 • Petr Weiss, Laura Janáčková, Komunikace ve zdravotnické péči, Portál, 2008
 • Rory Miller, Jan Kadlec, Komunikace v konfliktu, Mladá fronta, 2018
 • Milan Klapetek, Komunikace, argumentace, rétorika, Grada, 2008
 • Ilona Bytešníková, Komunikace dětí předškolního věku, Grada, 2012
 • Barbara Berckhan, Komunikace bez zábran, Portál, 2012
 • Roman Švaříček, Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová, Komunikace ve školní třídě, Portál, 2012
 • Jiří Cejpek, Informace, komunikace a myšlení, Karolinum, 2006
 • Josef Slowík, Komunikace s lidmi s postižením, Portál, 2010
 • Vojtěch Regec, Kateřina Stejskalová, Komunikace a lidé se specifickými potřebami, Univerzita Palackého, 2012
 • Renate Motschnig, Ladislav Nykl, Komunikace zaměřená na člověka - Rozumět sobě i druhým, Grada, 2011
 • Martina Venglářová, Gabriela Mahrová, Komunikace pro zdravotní sestry, Grada, 2006
 • Kateřina Bláhová, Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, KLP, Koniasch Latin Press, 2002
 • Petra Adámková, Komunikace v českém jazyce pro střední školy, Didaktis, 2013
 • Ilona Plevová, Komunikace s dětským pacientem, Grada, 2010
 • Eva Zacharová, Komunikace v ošetřovatelské praxi, Grada, 2016
 • Naděžda Špatenková, Základní otázky komunikace: Komunikace (nejen) pro sestry, Galén, 2009
 • Martin Čapský, Komunikace ve středověkých městech, Slezská univerzita, 2014

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená asymetrická sociální komunikace? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu asymetrická sociální komunikace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK