Co je asymetrická sociální komunikace     

Související výrazy

asymetrický, sociální smrt, sociální dovednosti, sociální desirabilita, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální interakce, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální deprivace, sociální stereotyp, sociální status, sociální zdraví, sociální determinace, kompetence sociální a personální, sociální intruze, sociální učení, sociální izolace, sociální kompetence, sociální a edukativní zanedbanost, sociální percepce, sociální slepota, sociální opora, sociální stratifikace, sociální zahálení, sociální inteligence, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální kohezivita, sociální terapie, sociální únava, sociální adaptabilita, sociální toxiny, manifestní sociální funkce, sociální schéma, sociální dynamika, sociální deviace, sociální a kulturní antropologie, latentní sociální funkce, sociální deziderabilita, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální konflikt, sociální rituály, sociální eufunkce, sociální kognice, sociální exkluze, sociální fobie, sociální mezník, sociální determinanty psychiky, sociální statika, sociální patologie, sociální role, sociální spouštěče, stres z negativní sociální komunikace, sociální norma, sociální integrace, sociální prostor, sociální apetence, sociální typ učitele, horizontální sociální mobilita, sociální dědičnost, sociální normalita, sociální komparace, sociální averze, sociální děloha, sociální agregát, sociální kompetentnost, sociální prostředí, sociální struktura, sociální marketing, interetnické sociální klima, sociální psychologie, sociální takt, sociální kapitál, sociální exitus, sociální koheze, sociální prezentace člověka, sociální motivace učení, sociální atmosféra ve škole, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, interní sociální koheze, sociální klima školy, sociální informace, sociální kurátor, sociální kompetice, sociální kontrola, sociální rezistence, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální profese, sociální efektivita, sociální tendence, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, kongruentní komunikace, asertivní komunikace, horizontální komunikace, verbální a neverbální komunikace, efektivní komunikace, facilitovaná komunikace, rudimentární komunikace, kompetitivní komunikace, expresivní komunikace, online komunikace, off-line komunikace, totální komunikace, alternativní komunikace, transparentnost komunikace, zdegenerovaná komunikace, persuasivní funkce komunikace, komunikace adaptivní, augmentativní komunikace, nonverbální komunikace, komunikace destruktivní, virtuální komunikace, ilegální komunikace ve škole, destruktivní komunikace, informativní funkce komunikace, inkongruentní komunikace, korporátní komunikace, komunikace auditivní, ludická funkce komunikace, interkulturní komunikace, ventilační komunikace, recipientní pozitivní komunikace, krizová komunikace, neurogenní poruchy komunikace, instruktážní funkce komunikace, intencionální komunikace, mantinely komunikace, subkortikální komunikace

Asymetrická sociální komunikace může být také omylem zapsáno jako:

asimetrická sociální komunikace, asymetrycká sociální komunikace, asymetrická socijální komunikace, asymetrická sociálný komunikace, asymetrická sociální komunykace, asimetrycká sociální komunikace, asimetrická socijální komunikace, asimetrická sociálný komunikace, asimetrická sociální komunykace, asymetrycká socijální komunikace, asymetrycká sociálný komunikace, asymetrycká sociální komunykace, asymetrická socyjální komunikace

Knihy s touto tématikou

 • kolektiv autorů, Komunikace a sloh - učebnice českého jazyka pro střední školy, Fraus, 2009
 • Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková, Lucie Píglová, Sociální fobie, Portál, 2005
 • Edwin Louis Cole, Komunikace, sex & peníze, Dynamis, 1993
 • Rachel Sperry, Komunikace v problémových situacích - s dítětem v MŠ, Portál, 2016
 • Ilona Špaňhelová, Komunikace mezi rodičem a dítětem, Grada, 2009
 • Roman Jirák, Demence a jiné poruchy paměti: Komunikace a každodenní péče, Grada, 2009
 • Jiří Plamínek, Komunikace a prezentace, Grada, 2008
 • Zdeňka Pechačová, Ludmila Natovová, Komunikace pro ekonomy, Česká zemědělská univerzita, 2008
 • Beáta Krahulcová, Komunikace sluchově postižených, Karolinum, 2002
 • Alena Vališová, Komunikace a vzájemné porozumění - Hry pro dospívající, Grada, 2005
 • Petr Weiss, Laura Janáčková, Komunikace ve zdravotnické péči, Portál, 2008
 • Rory Miller, Jan Kadlec, Komunikace v konfliktu, Mladá fronta, 2018
 • Milan Klapetek, Komunikace, argumentace, rétorika, Grada, 2008
 • Ilona Bytešníková, Komunikace dětí předškolního věku, Grada, 2012
 • Barbara Berckhan, Komunikace bez zábran, Portál, 2012
 • Roman Švaříček, Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová, Komunikace ve školní třídě, Portál, 2012
 • Jiří Cejpek, Informace, komunikace a myšlení, Karolinum, 2006
 • Josef Slowík, Komunikace s lidmi s postižením, Portál, 2010
 • Vojtěch Regec, Kateřina Stejskalová, Komunikace a lidé se specifickými potřebami, Univerzita Palackého, 2012
 • Renate Motschnig, Ladislav Nykl, Komunikace zaměřená na člověka - Rozumět sobě i druhým, Grada, 2011
 • Martina Venglářová, Gabriela Mahrová, Komunikace pro zdravotní sestry, Grada, 2006
 • Kateřina Bláhová, Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, KLP, Koniasch Latin Press, 2002
 • Petra Adámková, Komunikace v českém jazyce pro střední školy, Didaktis, 2013
 • Ilona Plevová, Komunikace s dětským pacientem, Grada, 2010
 • Eva Zacharová, Komunikace v ošetřovatelské praxi, Grada, 2016
 • Naděžda Špatenková, Základní otázky komunikace: Komunikace (nejen) pro sestry, Galén, 2009
 • Martin Čapský, Komunikace ve středověkých městech, Slezská univerzita, 2014

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená asymetrická sociální komunikace? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu asymetrická sociální komunikace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK