Význam výrazu sociální učení     

  • (sociologie) osvojování si sociálních norem, aktivit a způsobů chování akceptovaných v dané společnosti
  • aktivní sociální učení - sociálně psychologický výcvik v sebepoznávání a poznávání druhých osob i skupin, které je cíleně zaměřeno na vytváření a zdokonalování osobnostních a psychosociálních způsobilostí, mezilidských komunikativních dovedností, dovedností zvládat sociální role a pozice a náročné životní situace

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

observační učení, sociální smrt, sociální facilitace, sociální desirabilita, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální stereotyp, debilita sociální, sociální dysfunkce, ego- vztažná sociální motivace, desirabilita sociální, sociální dovednosti, sociální intruze, sociální zahálení, sociální slepota, styly sociální percepce, sociální parazitismus, sociální anomie, formy sociální interakce, sociální toxiny, sociální status, aktivní sociální učení, sociální kohezivita, sociální inteligence, sociální stratifikace, sociální pozice, sociální deprivace, sociální únava, sociální determinace, sociální a edukativní zanedbanost, kompetence sociální a personální, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální statika, sociální opora, manifestní sociální funkce, sociální exkluze, sociální fobie, sociální spouštěče, sociální pedagogika, sociální adaptabilita, latentní sociální funkce, sociální prostor, sociální terapie, sociální deziderabilita, sociální patologie, asymetrická sociální komunikace, sociální a kulturní antropologie, sociální rituály, sociální determinanty psychiky, sociální zdraví, sociální marketing, sociální schéma, sociální ekvita, sociální persistence, sociální mezník, sociální deviace, sociální normalita, sociální kompetence, horizontální sociální mobilita, sociální agregát, sociální eufunkce, sociální komparace, sociální figurace, sociální averze, sociální struktura, sociální exitus, sociální kognice, sociální psychologie, sociální typ učitele, sociální integrace, sociální motivace učení, stres z negativní sociální komunikace, sociální atmosféra školy, sociální role, interetnické sociální klima, sociální informace, sociální izolace, sociální lubrikans, sociální apetence, sociální pozice obětního beránka, deprivace sociální, sociální děloha, sociální pozice alfa, sociální takt, interní sociální koheze, sociální pozice gama, sociální dědičnost, sociální dynamika, sociální debilita, sociální konflikt, sociální kompetentnost, sociální prezentace člověka, sociální prostředí, sociální kurátor, sociální kapitál, sociální atmosféra ve škole, sociální klima školy, sociální kontrola, sociální kompetice, sociální rezistence, sociální efektivita, sociální tendence, sociální profese, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, implicitní učení, latentní učení, učení se ve spirále, neasociativní učení, ikonické učení, autentické učení, subhumánní učení, obligatorní učení, analytický styl učení, anxiózní typ učení, induktivní učení, facilitátor učení, autoregulace učení, intencionální učení, kompetence k učení, negativní transfer při učení, neformální učení, deduktivní učení, reflexivní styl učení, vizuální učení, specifické vývojové poruchy učení, prestižní motivace učení, kolaborativní učení, funkcionální učení, vizuální styl učení, výkonová motivace učení, personalizace učení, akustickomotorický typ učení, informální učení, dynamický styl učení, taktiky učení, transfer učení, auditivní styl učení, specifická porucha učení, reflektorický styl učení, morální motivace učení, styly učení, sekundární strategie učení, hloubkový styl učení, kognitivní motivace učení, povrchový styl učení, imaginativní styl učení, difacilitátor učení, nivelizující styl učení, rekurentní učení, primární strategie učení

Sociální učení může být také omylem zapsáno jako:

socijální učení, sociálný učení, sociální učený, socyjální učení, socijálný učení, socijální učený, sociálný učený, socyjálný učení, socyjální učený, socijálný učený, socyjálný učený

Knihy s touto tématikou

  • Tomáš Jiří Bahounek, Sociální učení církve, Petrov, 1991
  • Jindřich Halama, Sociální učení českých bratří 1464–1618, Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2002

Komentáře

Ke slovu sociální učení zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální učení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK