Význam výrazu specifická porucha učení     

  • porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalku

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

vizuální učení, specifický, specifická kreativita, paranoidní porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti, periodická (rekurentní) depresivní porucha, disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, fatická dificilita či porucha, gnostická porucha, anxiozní porucha osobnosti, generalizovaná úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha, mírná kognitivní porucha, rekurentní depresivní porucha, schizoidní porucha osobnosti, dezintegrační dětská porucha, vyhýbavá porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti, schizotypní porucha, narcistická porucha osobnosti, panická porucha, pervazivní vývojová porucha, závislá porucha osobnosti, reziduální porucha, organická psychická porucha, schizoafektivní porucha depresivní, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, socializovaná porucha chování, dysmorfická porucha, somatizační porucha, schizoafektivní porucha manická, separační anxiózní porucha, posttraumatická stresová porucha, hypochondrická porucha, psychosenzorická porucha, porucha sourozenecké rivality, postraumatická stresová porucha, funkční porucha, kortikoviscerální porucha, sezónní porucha nálady, pasivně agresivní porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti, observační učení, implicitní učení, latentní učení, učení se ve spirále, neasociativní učení, ikonické učení, autentické učení, subhumánní učení, analytický styl učení, obligatorní učení, anxiózní typ učení, sociální učení, induktivní učení, facilitátor učení, autoregulace učení, kompetence k učení, intencionální učení, negativní transfer při učení, neformální učení, deduktivní učení, specifické vývojové poruchy učení, reflexivní styl učení, prestižní motivace učení, kolaborativní učení, vizuální styl učení, funkcionální učení, výkonová motivace učení, personalizace učení, akustickomotorický typ učení, informální učení, taktiky učení, dynamický styl učení, transfer učení, auditivní styl učení, morální motivace učení, styly učení, reflektorický styl učení, sekundární strategie učení, sociální motivace učení, hloubkový styl učení, kognitivní motivace učení, povrchový styl učení, imaginativní styl učení, nivelizující styl učení, difacilitátor učení, rekurentní učení, primární strategie učení

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená specifická porucha učení? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu specifická porucha učení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK