Význam výrazu specifická porucha učení     

  • porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalku

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

vizuální učení, specifický, specifická kreativita, paranoidní porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti, periodická (rekurentní) depresivní porucha, disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, fatická dificilita či porucha, anxiozní porucha osobnosti, gnostická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha, rekurentní depresivní porucha, mírná kognitivní porucha, schizoidní porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti, dezintegrační dětská porucha, vyhýbavá porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti, panická porucha, schizotypní porucha, pervazivní vývojová porucha, závislá porucha osobnosti, organická psychická porucha, reziduální porucha, schizoafektivní porucha depresivní, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, dysmorfická porucha, socializovaná porucha chování, schizoafektivní porucha manická, somatizační porucha, separační anxiózní porucha, posttraumatická stresová porucha, hypochondrická porucha, psychosenzorická porucha, postraumatická stresová porucha, porucha sourozenecké rivality, kortikoviscerální porucha, funkční porucha, sezónní porucha nálady, pasivně agresivní porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti, observační učení, implicitní učení, latentní učení, učení se ve spirále, neasociativní učení, ikonické učení, subhumánní učení, autentické učení, obligatorní učení, analytický styl učení, anxiózní typ učení, sociální učení, induktivní učení, facilitátor učení, autoregulace učení, neformální učení, intencionální učení, deduktivní učení, reflexivní styl učení, negativní transfer při učení, specifické vývojové poruchy učení, prestižní motivace učení, kompetence k učení, kolaborativní učení, funkcionální učení, vizuální styl učení, výkonová motivace učení, personalizace učení, akustickomotorický typ učení, informální učení, taktiky učení, dynamický styl učení, transfer učení, auditivní styl učení, reflektorický styl učení, morální motivace učení, sekundární strategie učení, styly učení, hloubkový styl učení, sociální motivace učení, imaginativní styl učení, kognitivní motivace učení, povrchový styl učení, difacilitátor učení, nivelizující styl učení, rekurentní učení, primární strategie učení

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená specifická porucha učení? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu specifická porucha učení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK