Význam výrazu specifická porucha učení     

  • porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalku

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

vizuální učení, specifický, specifická kreativita, paranoidní porucha osobnosti, periodická (rekurentní) depresivní porucha, histrionská porucha osobnosti, disociální porucha osobnosti, gnostická porucha, fatická dificilita či porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti, anxiozní porucha osobnosti, generalizovaná úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha, rekurentní depresivní porucha, schizoidní porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti, schizotypní porucha, narcistická porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, mírná kognitivní porucha, dezintegrační dětská porucha, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, panická porucha, závislá porucha osobnosti, reziduální porucha, organická psychická porucha, pervazivní vývojová porucha, schizoafektivní porucha depresivní, socializovaná porucha chování, dysmorfická porucha, schizoafektivní porucha manická, somatizační porucha, posttraumatická stresová porucha, psychosenzorická porucha, separační anxiózní porucha, kortikoviscerální porucha, hypochondrická porucha, postraumatická stresová porucha, porucha sourozenecké rivality, sezónní porucha nálady, funkční porucha, hraniční porucha osobnosti, pasivně agresivní porucha osobnosti, observační učení, implicitní učení, latentní učení, učení se ve spirále, neasociativní učení, obligatorní učení, subhumánní učení, anxiózní typ učení, autentické učení, autoregulace učení, ikonické učení, induktivní učení, facilitátor učení, sociální učení, analytický styl učení, neformální učení, reflexivní styl učení, deduktivní učení, kolaborativní učení, negativní transfer při učení, intencionální učení, akustickomotorický typ učení, funkcionální učení, prestižní motivace učení, informální učení, taktiky učení, specifické vývojové poruchy učení, reflektorický styl učení, výkonová motivace učení, dynamický styl učení, personalizace učení, vizuální styl učení, auditivní styl učení, transfer učení, kompetence k učení, sekundární strategie učení, difacilitátor učení, sociální motivace učení, styly učení, povrchový styl učení, imaginativní styl učení, nivelizující styl učení, rekurentní učení, hloubkový styl učení, morální motivace učení, kognitivní motivace učení, primární strategie učení

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená specifická porucha učení? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu specifická porucha učení wikipedie nebo abz.