Význam výrazu specifická porucha učení     

  • porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalku

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

vizuální učení, specifický, specifická kreativita, paranoidní porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti, periodická (rekurentní) depresivní porucha, fatická dificilita či porucha, disociální porucha osobnosti, bipolární afektivní porucha, mírná kognitivní porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti, anxiozní porucha osobnosti, gnostická porucha, schizoidní porucha osobnosti, generalizovaná úzkostná porucha, reziduální porucha, rekurentní depresivní porucha, socializovaná porucha chování, schizotypní porucha, narcistická porucha osobnosti, dezintegrační dětská porucha, vyhýbavá porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti, pervazivní vývojová porucha, panická porucha, schizoafektivní porucha depresivní, organická psychická porucha, závislá porucha osobnosti, schizoafektivní porucha manická, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, dysmorfická porucha, somatizační porucha, separační anxiózní porucha, hraniční porucha osobnosti, posttraumatická stresová porucha, psychosenzorická porucha, hypochondrická porucha, pasivně agresivní porucha osobnosti, funkční porucha, porucha sourozenecké rivality, postraumatická stresová porucha, kortikoviscerální porucha, sezónní porucha nálady, observační učení, ikonické učení, implicitní učení, latentní učení, neasociativní učení, učení se ve spirále, autentické učení, kompetence k učení, induktivní učení, anxiózní typ učení, subhumánní učení, sociální učení, analytický styl učení, autoregulace učení, negativní transfer při učení, facilitátor učení, obligatorní učení, specifické vývojové poruchy učení, intencionální učení, prestižní motivace učení, deduktivní učení, neformální učení, kolaborativní učení, reflexivní styl učení, vizuální styl učení, výkonová motivace učení, informální učení, personalizace učení, funkcionální učení, transfer učení, akustickomotorický typ učení, morální motivace učení, dynamický styl učení, taktiky učení, povrchový styl učení, sociální motivace učení, auditivní styl učení, styly učení, kognitivní motivace učení, reflektorický styl učení, hloubkový styl učení, sekundární strategie učení, difacilitátor učení, imaginativní styl učení, nivelizující styl učení, rekurentní učení, primární strategie učení

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená specifická porucha učení? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu specifická porucha učení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK