Význam výrazu primární strategie učení     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

primární, primární viktimizace, primární prevence, primární analýza dokumentů, primární edukace, primární paměť, primární skupina, primární neúspěch, nespecifická primární prevence, primární scéna, primární psychická traumatizace, primární socializace, primární vulnerabilita, primární traumatizace, primární stresory, strategie, edukační strategie, behaviorální strategie, dysfunkční copingová strategie, ruminační strategie, kompenzační učební strategie, metakognitivní učební strategie, malevolentní strategie, anticipační strategie člověka, milieu strategie, strategie mini-maxi, sociálně komunikativní strategie, sekundární strategie učení, strategie osekávání, strategie rostoucí perly, preventivní strategie ve školství, automanažerské učební strategie, implicitní učení, ikonické učení, observační učení, latentní učení, neasociativní učení, učení se ve spirále, kompetence k učení, autentické učení, induktivní učení, anxiózní typ učení, subhumánní učení, analytický styl učení, negativní transfer při učení, sociální učení, facilitátor učení, autoregulace učení, obligatorní učení, intencionální učení, specifické vývojové poruchy učení, prestižní motivace učení, vizuální učení, kolaborativní učení, deduktivní učení, neformální učení, výkonová motivace učení, funkcionální učení, informální učení, reflexivní styl učení, vizuální styl učení, personalizace učení, specifická porucha učení, transfer učení, povrchový styl učení, akustickomotorický typ učení, morální motivace učení, reflektorický styl učení, kognitivní motivace učení, taktiky učení, dynamický styl učení, auditivní styl učení, sociální motivace učení, hloubkový styl učení, rekurentní učení, styly učení, imaginativní styl učení, difacilitátor učení, nivelizující styl učení

Primární strategie učení může být také omylem zapsáno jako:

prymární strategie učení, primárný strategie učení, primární strategye učení, primární strategie učený, prymárný strategie učení, prymární strategye učení, prymární strategie učený, primárný strategye učení, primárný strategie učený, primární strategye učený, prymárný strategye učení, prymárný strategie učený, prymární strategye učený

Komentáře

Ke slovu primární strategie učení zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu primární strategie učení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK