Význam výrazu primární strategie učení     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

primární, primární prevence, primární viktimizace, primární analýza dokumentů, primární edukace, primární paměť, primární neúspěch, primární skupina, nespecifická primární prevence, primární scéna, primární socializace, primární psychická traumatizace, primární traumatizace, primární vulnerabilita, primární stresory, strategie, edukační strategie, behaviorální strategie, dysfunkční copingová strategie, ruminační strategie, metakognitivní učební strategie, milieu strategie, kompenzační učební strategie, malevolentní strategie, anticipační strategie člověka, strategie mini-maxi, sekundární strategie učení, sociálně komunikativní strategie, strategie osekávání, strategie rostoucí perly, preventivní strategie ve školství, automanažerské učební strategie, observační učení, implicitní učení, ikonické učení, latentní učení, neasociativní učení, učení se ve spirále, autentické učení, induktivní učení, subhumánní učení, anxiózní typ učení, kompetence k učení, sociální učení, analytický styl učení, autoregulace učení, facilitátor učení, negativní transfer při učení, obligatorní učení, specifické vývojové poruchy učení, intencionální učení, vizuální učení, neformální učení, deduktivní učení, prestižní motivace učení, kolaborativní učení, reflexivní styl učení, vizuální styl učení, výkonová motivace učení, personalizace učení, informální učení, funkcionální učení, akustickomotorický typ učení, transfer učení, specifická porucha učení, morální motivace učení, dynamický styl učení, taktiky učení, styly učení, sociální motivace učení, auditivní styl učení, reflektorický styl učení, kognitivní motivace učení, povrchový styl učení, hloubkový styl učení, difacilitátor učení, imaginativní styl učení, nivelizující styl učení, rekurentní učení

Primární strategie učení může být také omylem zapsáno jako:

prymární strategie učení, primárný strategie učení, primární strategye učení, primární strategie učený, prymárný strategie učení, prymární strategye učení, prymární strategie učený, primárný strategye učení, primárný strategie učený, primární strategye učený, prymárný strategye učení, prymárný strategie učený, prymární strategye učený

Komentáře

Ke slovu primární strategie učení zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu primární strategie učení wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK