Význam výrazu sociální motivace učení     

  • učení kvůli kladnému sociálnímu hodnocení a pro získání dobrých vztahů s lidmi na kterých učícímu se záleží

Využijte volný čas a naučte se cizí jazyk!

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

sociální smrt, sociální desirabilita, sociální facilitace, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální dovednosti, sociální debilita, sociální stereotyp, sociální dysfunkce, sociální intruze, sociální zahálení, sociální slepota, sociální status, sociální parazitismus, sociální anomie, sociální pozice, sociální toxiny, sociální učení, sociální inteligence, sociální kohezivita, sociální stratifikace, sociální deprivace, sociální determinace, sociální a edukativní zanedbanost, kompetence sociální a personální, sociální únava, sociální pedagogika, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální deziderabilita, sociální opora, sociální fobie, sociální exkluze, manifestní sociální funkce, sociální adaptabilita, sociální interakce, sociální statika, sociální spouštěče, sociální terapie, asymetrická sociální komunikace, sociální zdraví, sociální percepce, latentní sociální funkce, sociální a kulturní antropologie, sociální patologie, sociální prostor, sociální kompetence, sociální determinanty psychiky, sociální rituály, sociální mezník, sociální schéma, sociální marketing, sociální ekvita, sociální persistence, sociální deviace, sociální eufunkce, sociální normalita, sociální agregát, sociální struktura, horizontální sociální mobilita, sociální komparace, sociální figurace, sociální izolace, sociální typ učitele, sociální integrace, sociální averze, sociální kognice, sociální exitus, stres z negativní sociální komunikace, sociální dynamika, sociální psychologie, sociální role, sociální apetence, sociální informace, sociální lubrikans, sociální atmosféra školy, interetnické sociální klima, interní sociální koheze, sociální klima školy, sociální děloha, sociální pozice obětního beránka, sociální kompetentnost, sociální takt, sociální dědičnost, sociální kurátor, sociální prostředí, sociální atrakce, sociální atmosféra ve škole, sociální profese, sociální kompetice, sociální kontrola, sociální efektivita, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, sociální prezentace člověka, sociální rezistence, sociální kapitál, sociální tendence, sociální konflikt, motivace, extrinsická motivace, motivace externí, motivace interní, externí motivace, monistické teorie motivace, prestižní motivace učení, pluralistické teorie motivace, výkonová motivace učení, intrinsická motivace, morální motivace učení, kognitivní motivace učení, interní motivace, observační učení, implicitní učení, latentní učení, učení se ve spirále, neasociativní učení, obligatorní učení, subhumánní učení, anxiózní typ učení, autentické učení, autoregulace učení, induktivní učení, ikonické učení, facilitátor učení, analytický styl učení, neformální učení, kolaborativní učení, reflexivní styl učení, deduktivní učení, negativní transfer při učení, akustickomotorický typ učení, funkcionální učení, taktiky učení, intencionální učení, specifické vývojové poruchy učení, informální učení, vizuální učení, reflektorický styl učení, dynamický styl učení, specifická porucha učení, difacilitátor učení, styly učení, sekundární strategie učení, vizuální styl učení, kompetence k učení, auditivní styl učení, transfer učení, povrchový styl učení, personalizace učení, nivelizující styl učení, rekurentní učení, imaginativní styl učení, hloubkový styl učení, primární strategie učení

Sociální motivace učení může být také omylem zapsáno jako:

socijální motivace učení, sociálný motivace učení, sociální motyvace učení, sociální motivace učený, socyjální motivace učení, socijálný motivace učení, socijální motyvace učení, socijální motivace učený, sociálný motyvace učení, sociálný motivace učený, sociální motyvace učený, socyjálný motivace učení, socyjální motyvace učení

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená sociální motivace učení? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářExistuje i další význam? Můžete zkusit zjistit, jak chápe výraz sociální motivace učení wikipedie nebo abz.