Co je sociální insuficience     

  • závady a poruchy v přizpůsobování se ve společnosti

Související výrazy

sociální, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální facilitace, sociální gradient, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální stereotyp, sociální pozice, sociální status, sociální intruze, sociální zahálení, sociální deprivace, sociální slepota, sociální anomie, sociální učení, sociální stratifikace, sociální inteligence, sociální interakce, sociální parazitismus, sociální toxiny, sociální kohezivita, sociální determinace, sociální pedagogika, sociální percepce, kompetence sociální a personální, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální opora, sociální únava, sociální kompetence, asymetrická sociální komunikace, sociální adaptabilita, sociální deziderabilita, sociální terapie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, manifestní sociální funkce, sociální a kulturní antropologie, sociální patologie, sociální exkluze, sociální fobie, sociální statika, latentní sociální funkce, sociální izolace, sociální spouštěče, sociální determinanty psychiky, sociální mezník, sociální ekvita, sociální schéma, sociální rituály, sociální prostor, sociální marketing, sociální deviace, sociální eufunkce, sociální dynamika, sociální kognice, sociální role, sociální struktura, sociální agregát, sociální psychologie, sociální integrace, sociální typ učitele, sociální komparace, stres z negativní sociální komunikace, sociální persistence, sociální normalita, horizontální sociální mobilita, sociální averze, sociální motivace učení, interetnické sociální klima, sociální figurace, sociální apetence, sociální exitus, sociální děloha, sociální prostředí, interní sociální koheze, sociální atmosféra školy, sociální informace, sociální klima školy, sociální kompetentnost, sociální kurátor, sociální dědičnost, sociální lubrikans, sociální pozice obětního beránka, sociální profese, sociální takt, sociální atmosféra ve škole, sociální kapitál, sociální prezentace člověka, sociální kontrola, sociální atrakce, sociální kompetice, sociální konflikt, sociální efektivita, sociální repulze, sociální rezistence, sociální tendence, selektivnost sociální percepce, insuficience, kardiorespirační insuficience, edukativní insuficience, koronární insuficience, renální insuficience, charakterová insuficience, mentální insuficience, volní insuficience, parciální insuficience, motorická insuficience, emoční insuficience, komplex insuficience, psychická insuficience, morální insuficience

Komentáře

Ke slovu sociální insuficience zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu sociální insuficience wikipedie nebo abz.