Co je sociální a kulturní antropologie     

Související výrazy

etnografický přístup zkoumání, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální facilitace, sociální deprivace, sociální debilita, sociální kompetence, sociální determinace, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální status, kompetence sociální a personální, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stereotyp, sociální izolace, latentní sociální funkce, sociální percepce, sociální stratifikace, sociální konflikt, sociální opora, sociální slepota, sociální učení, sociální inteligence, sociální intruze, sociální kognice, sociální dynamika, sociální anomie, sociální terapie, sociální zahálení, sociální pedagogika, asymetrická sociální komunikace, sociální únava, sociální role, sociální ekvita, sociální deviace, sociální parazitismus, sociální kohezivita, manifestní sociální funkce, sociální schéma, horizontální sociální mobilita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální adaptabilita, sociální exkluze, sociální deziderabilita, sociální determinanty psychiky, sociální rituály, sociální dědičnost, sociální norma, stres z negativní sociální komunikace, sociální prostor, sociální eufunkce, sociální patologie, sociální koheze, sociální toxiny, sociální spouštěče, sociální averze, sociální fobie, sociální kompetentnost, sociální mezník, sociální statika, sociální prostředí, sociální integrace, sociální agregát, sociální prezentace člověka, sociální apetence, interetnické sociální klima, sociální normalita, sociální takt, sociální motivace učení, sociální atmosféra ve škole, sociální marketing, sociální kapitál, sociální kurátor, sociální děloha, sociální komparace, sociální typ učitele, sociální kontrola, sociální exitus, sociální tendence, sociální pozice obětního beránka, sociální kompetice, sociální persistence, sociální psychologie, sociální struktura, sociální rezistence, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální efektivita, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální lubrikans, sociální profese, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, kulturní determinismus, kulturní transmise, kulturní diverzita, kulturní relativismus, kulturní analýza, kulturní politika, lengyelský kulturní okruh, kulturní vzorce, kulturní kapitál, kulturní evropocentrismus, kulturní niveau, kulturní genetika, kulturní evolucionismus, kulturní inkompatibilita, kulturní exkluze, antropologie, filozofická antropologie

Sociální a kulturní antropologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální a kulturní antropologie, sociálný a kulturní antropologie, sociální a kulturný antropologie, sociální a kulturní antropologye, socyjální a kulturní antropologie, socijálný a kulturní antropologie, socijální a kulturný antropologie, socijální a kulturní antropologye, sociálný a kulturný antropologie, sociálný a kulturní antropologye, sociální a kulturný antropologye, socyjálný a kulturní antropologie, socyjální a kulturný antropologie

Knihy s touto tématikou

  • Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříková, Sociální a kulturní antropologie, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000
  • Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie, Portál, 2008

Komentáře

Ke slovu sociální a kulturní antropologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální a kulturní antropologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK