Co je sociální a kulturní antropologie     

Související výrazy

etnografický přístup zkoumání, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální interakce, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální pozice, sociální deprivace, sociální dysfunkce, sociální stereotyp, sociální kompetence, sociální status, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální izolace, sociální determinace, kompetence sociální a personální, sociální slepota, sociální percepce, sociální učení, sociální intruze, sociální opora, sociální stratifikace, sociální zahálení, sociální inteligence, sociální terapie, sociální anomie, sociální parazitismus, sociální pedagogika, sociální dynamika, sociální kohezivita, sociální únava, sociální ekvita, asymetrická sociální komunikace, manifestní sociální funkce, sociální konflikt, sociální deviace, sociální schéma, latentní sociální funkce, sociální kognice, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální adaptabilita, sociální rituály, sociální deziderabilita, sociální toxiny, sociální eufunkce, stres z negativní sociální komunikace, sociální determinanty psychiky, sociální role, sociální exkluze, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální patologie, sociální statika, sociální dědičnost, sociální mezník, sociální norma, horizontální sociální mobilita, sociální prostor, sociální integrace, sociální averze, sociální apetence, sociální kompetentnost, sociální prostředí, sociální prezentace člověka, sociální agregát, sociální normalita, sociální typ učitele, sociální koheze, interetnické sociální klima, sociální kurátor, sociální komparace, sociální kapitál, sociální děloha, sociální takt, sociální marketing, sociální psychologie, sociální exitus, sociální struktura, sociální atmosféra ve škole, sociální motivace učení, sociální klima školy, sociální kompetice, sociální pozice obětního beránka, sociální informace, interní sociální koheze, sociální tendence, sociální persistence, sociální rezistence, sociální efektivita, sociální kontrola, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální profese, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, kulturní determinismus, kulturní transmise, kulturní diverzita, kulturní relativismus, kulturní analýza, lengyelský kulturní okruh, kulturní politika, kulturní vzorce, kulturní kapitál, kulturní niveau, kulturní evropocentrismus, kulturní genetika, kulturní evolucionismus, kulturní inkompatibilita, kulturní exkluze, antropologie, filozofická antropologie

Sociální a kulturní antropologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální a kulturní antropologie, sociálný a kulturní antropologie, sociální a kulturný antropologie, sociální a kulturní antropologye, socyjální a kulturní antropologie, socijálný a kulturní antropologie, socijální a kulturný antropologie, socijální a kulturní antropologye, sociálný a kulturný antropologie, sociálný a kulturní antropologye, sociální a kulturný antropologye, socyjálný a kulturní antropologie, socyjální a kulturný antropologie

Knihy s touto tématikou

  • Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříková, Sociální a kulturní antropologie, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000
  • Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie, Portál, 2008

Komentáře

Ke slovu sociální a kulturní antropologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální a kulturní antropologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK