Co je sociální a kulturní antropologie     

Související výrazy

etnografický přístup zkoumání, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální kompetence, sociální deprivace, sociální determinace, sociální debilita, sociální facilitace, kompetence sociální a personální, sociální status, latentní sociální funkce, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stratifikace, sociální stereotyp, sociální izolace, sociální percepce, sociální opora, sociální konflikt, sociální kognice, sociální učení, sociální inteligence, sociální role, sociální slepota, sociální dynamika, sociální pedagogika, sociální intruze, asymetrická sociální komunikace, sociální zahálení, sociální terapie, sociální anomie, sociální únava, sociální schéma, manifestní sociální funkce, sociální determinanty psychiky, sociální ekvita, horizontální sociální mobilita, sociální deviace, sociální adaptabilita, sociální parazitismus, stres z negativní sociální komunikace, sociální exkluze, sociální kompetentnost, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální kohezivita, sociální norma, sociální prostor, sociální deziderabilita, sociální dědičnost, sociální patologie, sociální rituály, sociální koheze, sociální eufunkce, sociální averze, sociální agregát, sociální prostředí, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální integrace, sociální mezník, sociální statika, sociální kontrola, sociální toxiny, sociální prezentace člověka, sociální atmosféra ve škole, interetnické sociální klima, sociální takt, sociální normalita, sociální apetence, sociální marketing, sociální motivace učení, sociální komparace, sociální typ učitele, sociální děloha, sociální kapitál, sociální psychologie, sociální kurátor, sociální tendence, sociální efektivita, sociální rezistence, sociální persistence, sociální pozice obětního beránka, sociální struktura, sociální exitus, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, sociální kompetice, interní sociální koheze, sociální atmosféra školy, sociální figurace, selektivnost sociální percepce, sociální lubrikans, sociální profese, sociální insuficience, sociální repulze, kulturní determinismus, kulturní transmise, kulturní diverzita, kulturní relativismus, kulturní analýza, kulturní politika, kulturní niveau, lengyelský kulturní okruh, kulturní vzorce, kulturní kapitál, kulturní evropocentrismus, kulturní genetika, kulturní inkompatibilita, kulturní evolucionismus, kulturní exkluze, antropologie, filozofická antropologie

Sociální a kulturní antropologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální a kulturní antropologie, sociálný a kulturní antropologie, sociální a kulturný antropologie, sociální a kulturní antropologye, socyjální a kulturní antropologie, socijálný a kulturní antropologie, socijální a kulturný antropologie, socijální a kulturní antropologye, sociálný a kulturný antropologie, sociálný a kulturní antropologye, sociální a kulturný antropologye, socyjálný a kulturní antropologie, socyjální a kulturný antropologie

Knihy s touto tématikou

  • Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříková, Sociální a kulturní antropologie, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000
  • Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie, Portál, 2008

Komentáře

Ke slovu sociální a kulturní antropologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální a kulturní antropologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK