Co je sociální a kulturní antropologie     

Související výrazy

etnografický přístup zkoumání, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální stereotyp, sociální interakce, sociální deprivace, sociální status, sociální intruze, sociální učení, sociální determinace, sociální zdraví, sociální zahálení, sociální stratifikace, sociální slepota, kompetence sociální a personální, sociální percepce, sociální a edukativní zanedbanost, sociální kompetence, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální opora, sociální inteligence, sociální kohezivita, sociální izolace, sociální toxiny, sociální adaptabilita, sociální terapie, sociální únava, asymetrická sociální komunikace, manifestní sociální funkce, sociální deziderabilita, sociální deviace, latentní sociální funkce, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální schéma, sociální patologie, sociální statika, sociální exkluze, sociální eufunkce, sociální rituály, sociální mezník, sociální determinanty psychiky, sociální fobie, sociální kognice, sociální spouštěče, sociální dynamika, sociální role, sociální integrace, stres z negativní sociální komunikace, sociální typ učitele, sociální konflikt, sociální prostor, sociální norma, sociální komparace, sociální normalita, horizontální sociální mobilita, sociální marketing, sociální agregát, sociální děloha, sociální psychologie, sociální struktura, sociální apetence, sociální prostředí, sociální averze, sociální dědičnost, interetnické sociální klima, sociální kompetentnost, sociální exitus, sociální motivace učení, sociální kapitál, sociální koheze, sociální prezentace člověka, interní sociální koheze, sociální takt, sociální persistence, sociální klima školy, sociální atmosféra ve škole, sociální atmosféra školy, sociální pozice obětního beránka, sociální kurátor, sociální figurace, sociální informace, sociální kontrola, sociální kompetice, sociální profese, sociální rezistence, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální efektivita, sociální tendence, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, kulturní determinismus, kulturní transmise, kulturní diverzita, kulturní relativismus, kulturní analýza, lengyelský kulturní okruh, kulturní vzorce, kulturní niveau, kulturní evropocentrismus, kulturní kapitál, kulturní politika, kulturní evolucionismus, kulturní genetika, kulturní inkompatibilita, kulturní exkluze, antropologie, filozofická antropologie

Sociální a kulturní antropologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální a kulturní antropologie, sociálný a kulturní antropologie, sociální a kulturný antropologie, sociální a kulturní antropologye, socyjální a kulturní antropologie, socijálný a kulturní antropologie, socijální a kulturný antropologie, socijální a kulturní antropologye, sociálný a kulturný antropologie, sociálný a kulturní antropologye, sociální a kulturný antropologye, socyjálný a kulturní antropologie, socyjální a kulturný antropologie

Knihy s touto tématikou

  • Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříková, Sociální a kulturní antropologie, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000
  • Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie, Portál, 2008

Komentáře

Ke slovu sociální a kulturní antropologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální a kulturní antropologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK