Co je sociální a kulturní antropologie     

Související výrazy

etnografický přístup zkoumání, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální determinace, sociální kompetence, sociální gradient, sociální deprivace, sociální pozice, sociální debilita, sociální facilitace, kompetence sociální a personální, latentní sociální funkce, sociální status, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stratifikace, sociální stereotyp, sociální percepce, sociální opora, sociální izolace, sociální konflikt, sociální kognice, sociální role, sociální učení, sociální inteligence, sociální slepota, sociální intruze, sociální pedagogika, sociální dynamika, sociální zahálení, asymetrická sociální komunikace, sociální terapie, sociální schéma, sociální anomie, sociální únava, stres z negativní sociální komunikace, sociální kompetentnost, sociální determinanty psychiky, sociální adaptabilita, sociální deviace, horizontální sociální mobilita, manifestní sociální funkce, sociální parazitismus, sociální ekvita, sociální exkluze, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální kohezivita, sociální prostor, sociální norma, sociální dědičnost, sociální deziderabilita, sociální patologie, sociální rituály, sociální agregát, sociální averze, sociální koheze, sociální prostředí, sociální eufunkce, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální integrace, sociální statika, sociální mezník, sociální kontrola, sociální prezentace člověka, sociální toxiny, sociální atmosféra ve škole, sociální takt, interetnické sociální klima, sociální normalita, sociální komparace, sociální motivace učení, sociální apetence, sociální psychologie, sociální struktura, sociální marketing, sociální děloha, sociální kapitál, sociální tendence, sociální kurátor, sociální typ učitele, sociální efektivita, sociální rezistence, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, sociální kompetice, sociální exitus, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální lubrikans, sociální figurace, selektivnost sociální percepce, sociální atmosféra školy, sociální profese, sociální insuficience, sociální repulze, kulturní determinismus, kulturní transmise, kulturní diverzita, kulturní relativismus, kulturní analýza, kulturní politika, kulturní niveau, lengyelský kulturní okruh, kulturní vzorce, kulturní kapitál, kulturní genetika, kulturní evropocentrismus, kulturní inkompatibilita, kulturní exkluze, kulturní evolucionismus, antropologie, filozofická antropologie

Sociální a kulturní antropologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální a kulturní antropologie, sociálný a kulturní antropologie, sociální a kulturný antropologie, sociální a kulturní antropologye, socyjální a kulturní antropologie, socijálný a kulturní antropologie, socijální a kulturný antropologie, socijální a kulturní antropologye, sociálný a kulturný antropologie, sociálný a kulturní antropologye, sociální a kulturný antropologye, socyjálný a kulturní antropologie, socyjální a kulturný antropologie

Knihy s touto tématikou

  • Miloslav Petrusek, kolektiv autorů, Alena Vodáková, Hana Maříková, Sociální a kulturní antropologie, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000
  • Thomas Hylland Eriksen, Sociální a kulturní antropologie, Portál, 2008

Komentáře

Ke slovu sociální a kulturní antropologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální a kulturní antropologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK