Co je manifestní sociální funkce     

  • vědomé a uvědomované společenské funkce s prezentovanými a známými cíli

Související výrazy

patologie, manifestní, sociální, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální stereotyp, sociální status, sociální interakce, sociální deprivace, sociální intruze, sociální zahálení, sociální učení, sociální slepota, sociální stratifikace, sociální anomie, sociální determinace, sociální pedagogika, kompetence sociální a personální, sociální inteligence, sociální a edukativní zanedbanost, sociální parazitismus, sociální kohezivita, sociální percepce, sociální toxiny, sociální kompetence, sociální zdraví, sociální opora, sociální adaptabilita, sociální terapie, sociální únava, sociální deziderabilita, asymetrická sociální komunikace, sociální a kulturní antropologie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální patologie, sociální statika, sociální izolace, sociální exkluze, sociální mezník, sociální deviace, latentní sociální funkce, sociální rituály, sociální fobie, sociální schéma, sociální determinanty psychiky, sociální ekvita, sociální spouštěče, sociální dynamika, sociální prostor, sociální eufunkce, sociální integrace, sociální kognice, sociální role, sociální typ učitele, sociální komparace, sociální marketing, sociální agregát, sociální psychologie, horizontální sociální mobilita, sociální normalita, stres z negativní sociální komunikace, sociální averze, sociální děloha, sociální struktura, sociální exitus, sociální apetence, interetnické sociální klima, sociální persistence, sociální prostředí, sociální kompetentnost, sociální motivace učení, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální dědičnost, sociální koheze, sociální figurace, sociální atmosféra ve škole, sociální informace, interní sociální koheze, sociální prezentace člověka, sociální kapitál, sociální kurátor, sociální konflikt, sociální takt, sociální profese, sociální pozice obětního beránka, sociální lubrikans, sociální kontrola, sociální rezistence, sociální kompetice, sociální repulze, sociální atrakce, sociální efektivita, sociální tendence, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, mnestické funkce, fatické funkce, direktivní funkce, funkce rodiny, predikativní funkce, kognitivní funkce, intaktní intelektové funkce, exekutivní psychické funkce, protektivní funkce, persuasivní funkce komunikace, funkce organizační struktury, akcelerační funkce, hašovací funkce, emocionální funkce rodiny, restriktivní funkce, auxiliární funkce, informativní funkce komunikace, ludická funkce komunikace, instruktážní funkce komunikace

Manifestní sociální funkce může být také omylem zapsáno jako:

manyfestní sociální funkce, manifestný sociální funkce, manifestní socijální funkce, manifestní sociálný funkce, manyfestný sociální funkce, manyfestní socijální funkce, manyfestní sociálný funkce, manifestný socijální funkce, manifestný sociálný funkce, manifestní socyjální funkce, manifestní socijálný funkce, manyfestný socijální funkce, manyfestný sociálný funkce

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená manifestní sociální funkce? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu manifestní sociální funkce wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK