Co je sociální deviace     

  • odchylka chování ve vztazích mezi lidmi určitého společenství porušující dané sociální normy

Související výrazy

deviantní normy, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální determinace, sociální kompetence, sociální gradient, sociální deprivace, sociální pozice, sociální debilita, sociální facilitace, kompetence sociální a personální, latentní sociální funkce, sociální status, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stratifikace, sociální stereotyp, sociální percepce, sociální a kulturní antropologie, sociální opora, sociální izolace, sociální konflikt, sociální kognice, sociální role, sociální učení, sociální inteligence, sociální slepota, sociální intruze, sociální pedagogika, sociální dynamika, sociální zahálení, asymetrická sociální komunikace, sociální terapie, sociální schéma, sociální anomie, sociální únava, stres z negativní sociální komunikace, sociální kompetentnost, sociální determinanty psychiky, sociální adaptabilita, horizontální sociální mobilita, manifestní sociální funkce, sociální parazitismus, sociální ekvita, sociální exkluze, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální kohezivita, sociální prostor, sociální norma, sociální dědičnost, sociální deziderabilita, sociální patologie, sociální rituály, sociální agregát, sociální averze, sociální koheze, sociální prostředí, sociální eufunkce, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální integrace, sociální statika, sociální mezník, sociální kontrola, sociální prezentace člověka, sociální toxiny, sociální atmosféra ve škole, sociální takt, interetnické sociální klima, sociální normalita, sociální komparace, sociální motivace učení, sociální apetence, sociální psychologie, sociální struktura, sociální marketing, sociální děloha, sociální kapitál, sociální tendence, sociální kurátor, sociální typ učitele, sociální efektivita, sociální rezistence, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, sociální kompetice, sociální exitus, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální lubrikans, sociální figurace, selektivnost sociální percepce, sociální atmosféra školy, sociální profese, sociální insuficience, sociální repulze, deviace, standardní deviace

Sociální deviace může být také omylem zapsáno jako:

socijální deviace, sociálný deviace, sociální devyace, socyjální deviace, socijálný deviace, socijální devyace, sociálný devyace, socyjálný deviace, socyjální devyace, socijálný devyace, socyjálný devyace

Knihy s touto tématikou

  • Gabriela Munková, Sociální deviace : přehled sociologických teorií, Aleš Čeněk, 2004
  • Blahoslav Kraus, Sociální deviace v transformaci společnosti, Gaudeamus, 2015
  • Jaroslav Kapr, Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny, Sociologické nakladatelství (SLON), 1991
  • Antonín Komenda, Sociální deviace - historická východiska a základní teoretické přístupy, Univerzita Palackého, 1999
  • Lukáš Urban, Josef Dubský, Sociální deviace, Aleš Čeněk, 2008
  • Michal Hrčka, Sociální deviace, Sociologické nakladatelství (SLON), 2001
  • Helena Záškodná, Sociální deviace dětí a mládeže, Ostravská univerzita, 1998

Komentáře

Ke slovu sociální deviace zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu sociální deviace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK