Co je sociální deviace     

  • odchylka chování ve vztazích mezi lidmi určitého společenství porušující dané sociální normy

Související výrazy

deviantní normy, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální deprivace, sociální facilitace, sociální kompetence, sociální debilita, kompetence sociální a personální, sociální determinace, sociální dysfunkce, sociální status, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, latentní sociální funkce, sociální stereotyp, sociální izolace, sociální stratifikace, sociální konflikt, sociální a kulturní antropologie, sociální percepce, sociální opora, sociální učení, sociální kognice, sociální slepota, sociální inteligence, sociální intruze, sociální dynamika, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální terapie, sociální únava, sociální zahálení, asymetrická sociální komunikace, sociální role, manifestní sociální funkce, sociální ekvita, horizontální sociální mobilita, sociální parazitismus, sociální schéma, sociální kohezivita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální exkluze, sociální determinanty psychiky, sociální adaptabilita, sociální dědičnost, sociální norma, stres z negativní sociální komunikace, sociální prostor, sociální deziderabilita, sociální rituály, sociální patologie, sociální eufunkce, sociální averze, sociální kompetentnost, sociální koheze, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální prostředí, sociální integrace, sociální toxiny, sociální mezník, sociální agregát, sociální statika, sociální kontrola, sociální prezentace člověka, sociální takt, sociální normalita, sociální atmosféra ve škole, sociální apetence, interetnické sociální klima, sociální motivace učení, sociální marketing, sociální komparace, sociální kapitál, sociální typ učitele, sociální děloha, sociální kurátor, sociální tendence, sociální persistence, sociální pozice obětního beránka, sociální exitus, sociální rezistence, sociální psychologie, sociální kompetice, sociální struktura, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, sociální efektivita, interní sociální koheze, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální lubrikans, sociální profese, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, deviace, standardní deviace

Sociální deviace může být také omylem zapsáno jako:

socijální deviace, sociálný deviace, sociální devyace, socyjální deviace, socijálný deviace, socijální devyace, sociálný devyace, socyjálný deviace, socyjální devyace, socijálný devyace, socyjálný devyace

Knihy s touto tématikou

  • Gabriela Munková, Sociální deviace : přehled sociologických teorií, Aleš Čeněk, 2004
  • Blahoslav Kraus, Sociální deviace v transformaci společnosti, Gaudeamus, 2015
  • Jaroslav Kapr, Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny, Sociologické nakladatelství (SLON), 1991
  • Antonín Komenda, Sociální deviace - historická východiska a základní teoretické přístupy, Univerzita Palackého, 1999
  • Lukáš Urban, Josef Dubský, Sociální deviace, Aleš Čeněk, 2008
  • Michal Hrčka, Sociální deviace, Sociologické nakladatelství (SLON), 2001
  • Helena Záškodná, Sociální deviace dětí a mládeže, Ostravská univerzita, 1998

Komentáře

Ke slovu sociální deviace zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu sociální deviace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK