Význam výrazu kompetence sociální a personální     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

kompetence, sociální kompetence, tvrdé kompetence, jazyková kompetence, kompetence k učení, narativní kompetence, behaviorální kompetence, klíčové kompetence, kompetence komunikativní, měkké kompetence, kompetence občanské, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní, akční kompetence, profesní kompetence, interkulturální kompetence, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální facilitace, sociální deprivace, sociální debilita, sociální determinace, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální status, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stereotyp, sociální izolace, latentní sociální funkce, sociální percepce, sociální stratifikace, sociální konflikt, sociální opora, sociální slepota, sociální učení, sociální inteligence, sociální intruze, sociální a kulturní antropologie, sociální kognice, sociální dynamika, sociální anomie, sociální terapie, sociální zahálení, sociální pedagogika, asymetrická sociální komunikace, sociální únava, sociální role, sociální ekvita, sociální deviace, sociální parazitismus, sociální kohezivita, manifestní sociální funkce, sociální schéma, horizontální sociální mobilita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální adaptabilita, sociální exkluze, sociální deziderabilita, sociální determinanty psychiky, sociální rituály, sociální dědičnost, sociální norma, stres z negativní sociální komunikace, sociální prostor, sociální eufunkce, sociální patologie, sociální koheze, sociální toxiny, sociální spouštěče, sociální averze, sociální fobie, sociální kompetentnost, sociální mezník, sociální statika, sociální prostředí, sociální integrace, sociální agregát, sociální prezentace člověka, sociální apetence, interetnické sociální klima, sociální normalita, sociální takt, sociální motivace učení, sociální atmosféra ve škole, sociální marketing, sociální kapitál, sociální kurátor, sociální děloha, sociální komparace, sociální typ učitele, sociální kontrola, sociální exitus, sociální tendence, sociální pozice obětního beránka, sociální kompetice, sociální persistence, sociální psychologie, sociální struktura, sociální rezistence, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální efektivita, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální lubrikans, sociální profese, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, personální unie, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, personální kapacita, esteticky orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, personální integrita, persuasivně orientovaný personální typ, personální profil, suportivně orientovaný personální typ, personální spiritualita, personální autonomie, personální intencionálnost, personální prestiž

Kompetence sociální a personální může být také omylem zapsáno jako:

kompetence socijální a personální, kompetence sociálný a personální, kompetence sociální a personálný, kompetence socyjální a personální, kompetence socijálný a personální, kompetence socijální a personálný, kompetence sociálný a personálný, kompetence socyjálný a personální, kompetence socyjální a personálný, kompetence socijálný a personálný, kompetence socyjálný a personálný

Komentáře

Ke slovu kompetence sociální a personální zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, co říká o výrazu kompetence sociální a personální wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK