Význam výrazu kompetence sociální a personální     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

kompetence, tvrdé kompetence, narativní kompetence, sociální kompetence, behaviorální kompetence, jazyková kompetence, kompetence komunikativní, klíčové kompetence, měkké kompetence, akční kompetence, kompetence občanské, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní, profesní kompetence, interkulturální kompetence, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální stereotyp, sociální interakce, sociální deprivace, sociální status, sociální intruze, sociální učení, sociální determinace, sociální zdraví, sociální zahálení, sociální stratifikace, sociální slepota, sociální percepce, sociální a edukativní zanedbanost, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální opora, sociální inteligence, sociální kohezivita, sociální izolace, sociální toxiny, sociální adaptabilita, sociální terapie, sociální únava, asymetrická sociální komunikace, manifestní sociální funkce, sociální a kulturní antropologie, sociální deziderabilita, sociální deviace, latentní sociální funkce, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální schéma, sociální patologie, sociální statika, sociální exkluze, sociální eufunkce, sociální rituály, sociální mezník, sociální determinanty psychiky, sociální fobie, sociální kognice, sociální spouštěče, sociální dynamika, sociální role, sociální integrace, stres z negativní sociální komunikace, sociální typ učitele, sociální konflikt, sociální prostor, sociální norma, sociální komparace, sociální normalita, horizontální sociální mobilita, sociální marketing, sociální agregát, sociální děloha, sociální psychologie, sociální struktura, sociální apetence, sociální prostředí, sociální averze, sociální dědičnost, interetnické sociální klima, sociální kompetentnost, sociální exitus, sociální motivace učení, sociální kapitál, sociální koheze, sociální prezentace člověka, interní sociální koheze, sociální takt, sociální persistence, sociální klima školy, sociální atmosféra ve škole, sociální atmosféra školy, sociální pozice obětního beránka, sociální kurátor, sociální figurace, sociální informace, sociální kontrola, sociální kompetice, sociální profese, sociální rezistence, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální efektivita, sociální tendence, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, personální unie, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, personální kapacita, esteticky orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, personální integrita, persuasivně orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, personální autonomie, personální intencionálnost, personální profil, personální spiritualita, personální prestiž

Kompetence sociální a personální může být také omylem zapsáno jako:

kompetence socijální a personální, kompetence sociálný a personální, kompetence sociální a personálný, kompetence socyjální a personální, kompetence socijálný a personální, kompetence socijální a personálný, kompetence sociálný a personálný, kompetence socyjálný a personální, kompetence socyjální a personálný, kompetence socijálný a personálný, kompetence socyjálný a personálný

Komentáře

Ke slovu kompetence sociální a personální zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, co říká o výrazu kompetence sociální a personální wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK