Význam výrazu kompetence sociální a personální     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

kompetence, tvrdé kompetence, narativní kompetence, sociální kompetence, behaviorální kompetence, jazyková kompetence, kompetence komunikativní, klíčové kompetence, kompetence k učení, měkké kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské, akční kompetence, kompetence pracovní, profesní kompetence, interkulturální kompetence, sociální smrt, sociální dovednosti, sociální desirabilita, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální interakce, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální deprivace, sociální stereotyp, sociální status, sociální zdraví, sociální determinace, sociální intruze, sociální učení, sociální izolace, sociální a edukativní zanedbanost, sociální percepce, sociální slepota, sociální opora, sociální stratifikace, sociální zahálení, sociální inteligence, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální kohezivita, sociální terapie, sociální únava, asymetrická sociální komunikace, sociální adaptabilita, sociální toxiny, manifestní sociální funkce, sociální schéma, sociální dynamika, sociální deviace, sociální a kulturní antropologie, latentní sociální funkce, sociální deziderabilita, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální konflikt, sociální rituály, sociální eufunkce, sociální kognice, sociální exkluze, sociální fobie, sociální mezník, sociální determinanty psychiky, sociální statika, sociální patologie, sociální role, sociální spouštěče, stres z negativní sociální komunikace, sociální norma, sociální integrace, sociální prostor, sociální apetence, sociální typ učitele, horizontální sociální mobilita, sociální dědičnost, sociální normalita, sociální komparace, sociální averze, sociální děloha, sociální agregát, sociální kompetentnost, sociální prostředí, sociální struktura, sociální marketing, interetnické sociální klima, sociální psychologie, sociální takt, sociální kapitál, sociální exitus, sociální koheze, sociální prezentace člověka, sociální motivace učení, sociální atmosféra ve škole, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, interní sociální koheze, sociální klima školy, sociální informace, sociální kurátor, sociální kompetice, sociální kontrola, sociální rezistence, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální profese, sociální efektivita, sociální tendence, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, personální unie, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, personální kapacita, esteticky orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, personální integrita, persuasivně orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, personální profil, personální autonomie, personální intencionálnost, personální prestiž, personální spiritualita

Kompetence sociální a personální může být také omylem zapsáno jako:

kompetence socijální a personální, kompetence sociálný a personální, kompetence sociální a personálný, kompetence socyjální a personální, kompetence socijálný a personální, kompetence socijální a personálný, kompetence sociálný a personálný, kompetence socyjálný a personální, kompetence socyjální a personálný, kompetence socijálný a personálný, kompetence socyjálný a personálný

Komentáře

Ke slovu kompetence sociální a personální zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, co říká o výrazu kompetence sociální a personální wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK