Význam výrazu kompetence sociální a personální     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

kompetence, sociální kompetence, kompetence k učení, jazyková kompetence, tvrdé kompetence, narativní kompetence, behaviorální kompetence, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské, klíčové kompetence, měkké kompetence, kompetence pracovní, profesní kompetence, akční kompetence, interkulturální kompetence, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální determinace, sociální gradient, sociální deprivace, sociální pozice, sociální debilita, sociální facilitace, latentní sociální funkce, sociální status, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stratifikace, sociální stereotyp, sociální percepce, sociální a kulturní antropologie, sociální opora, sociální izolace, sociální konflikt, sociální kognice, sociální role, sociální učení, sociální inteligence, sociální slepota, sociální intruze, sociální pedagogika, sociální dynamika, sociální zahálení, asymetrická sociální komunikace, sociální terapie, sociální schéma, sociální anomie, sociální únava, stres z negativní sociální komunikace, sociální kompetentnost, sociální determinanty psychiky, sociální adaptabilita, sociální deviace, horizontální sociální mobilita, manifestní sociální funkce, sociální parazitismus, sociální ekvita, sociální exkluze, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální kohezivita, sociální prostor, sociální norma, sociální dědičnost, sociální deziderabilita, sociální patologie, sociální rituály, sociální agregát, sociální averze, sociální koheze, sociální prostředí, sociální eufunkce, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální integrace, sociální statika, sociální mezník, sociální kontrola, sociální prezentace člověka, sociální toxiny, sociální atmosféra ve škole, sociální takt, interetnické sociální klima, sociální normalita, sociální komparace, sociální motivace učení, sociální apetence, sociální psychologie, sociální struktura, sociální marketing, sociální děloha, sociální kapitál, sociální tendence, sociální kurátor, sociální typ učitele, sociální efektivita, sociální rezistence, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, sociální kompetice, sociální exitus, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální lubrikans, sociální figurace, selektivnost sociální percepce, sociální atmosféra školy, sociální profese, sociální insuficience, sociální repulze, personální unie, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, personální kapacita, esteticky orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, personální integrita, personální profil, persuasivně orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, personální autonomie, personální spiritualita, personální intencionálnost, personální prestiž

Kompetence sociální a personální může být také omylem zapsáno jako:

kompetence socijální a personální, kompetence sociálný a personální, kompetence sociální a personálný, kompetence socyjální a personální, kompetence socijálný a personální, kompetence socijální a personálný, kompetence sociálný a personálný, kompetence socyjálný a personální, kompetence socyjální a personálný, kompetence socijálný a personálný, kompetence socyjálný a personálný

Komentáře

Ke slovu kompetence sociální a personální zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, co říká o výrazu kompetence sociální a personální wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK