Co je sociální marketing     

Související výrazy

sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální deprivace, sociální facilitace, sociální debilita, sociální kompetence, sociální determinace, kompetence sociální a personální, sociální dysfunkce, sociální status, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, latentní sociální funkce, sociální stereotyp, sociální izolace, sociální stratifikace, sociální konflikt, sociální percepce, sociální a kulturní antropologie, sociální opora, sociální učení, sociální slepota, sociální kognice, sociální inteligence, sociální intruze, sociální dynamika, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální terapie, sociální zahálení, asymetrická sociální komunikace, sociální únava, sociální role, sociální ekvita, manifestní sociální funkce, sociální deviace, sociální parazitismus, sociální kohezivita, sociální schéma, horizontální sociální mobilita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální determinanty psychiky, sociální exkluze, sociální adaptabilita, sociální dědičnost, sociální norma, sociální deziderabilita, sociální prostor, sociální rituály, stres z negativní sociální komunikace, sociální patologie, sociální eufunkce, sociální koheze, sociální averze, sociální kompetentnost, sociální spouštěče, sociální toxiny, sociální fobie, sociální integrace, sociální prostředí, sociální mezník, sociální statika, sociální agregát, sociální kontrola, sociální prezentace člověka, sociální normalita, sociální apetence, sociální takt, sociální atmosféra ve škole, interetnické sociální klima, sociální motivace učení, sociální kapitál, sociální komparace, sociální děloha, sociální typ učitele, sociální kurátor, sociální tendence, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, sociální exitus, sociální psychologie, sociální rezistence, sociální kompetice, sociální informace, sociální struktura, sociální atrakce, sociální klima školy, sociální efektivita, interní sociální koheze, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální lubrikans, sociální profese, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, marketink, gerila marketing, neetický marketing, event marketing, direkt marketing, direct marketing, interní marketing

Sociální marketing může být také omylem zapsáno jako:

socijální marketing, sociálný marketing, sociální marketyng, socyjální marketing, socijálný marketing, socijální marketyng, sociálný marketyng, socyjálný marketing, socyjální marketyng, socijálný marketyng, socyjálný marketyng

Překlady do jiných jazyků

Francouzsky

marketing social

Knihy s touto tématikou

  • Radim Bačuvčík, Lenka Harantová, Sociální marketing, VeRBuM (Zlín), 2016
  • Radim Bačuvčík, Lenka Harantová, Sociální marketingové kampaně v Česku I. Ochrana zdraví, VeRBuM (Zlín), 2015
  • Radim Bačuvčík, Lenka Harantová, Sociální marketingové kampaně v Česku II. Bezpečnost a prevence zranění, VeRBuM (Zlín), 2016

Komentáře

Ke slovu sociální marketing zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Můžete se podívat, co zmiňuje o výrazu sociální marketing wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK