Co je sociální psychologie     

 • zkoumá vliv společenských činitelů na utváření psychiky a chování jedince

Související výrazy

sociální, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální pozice, sociální deprivace, sociální facilitace, sociální debilita, sociální kompetence, sociální determinace, sociální dysfunkce, kompetence sociální a personální, sociální zdraví, sociální status, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stereotyp, sociální izolace, latentní sociální funkce, sociální stratifikace, sociální percepce, sociální konflikt, sociální opora, sociální a kulturní antropologie, sociální učení, sociální slepota, sociální inteligence, sociální kognice, sociální intruze, sociální dynamika, sociální anomie, sociální terapie, sociální zahálení, sociální pedagogika, asymetrická sociální komunikace, sociální únava, sociální role, sociální ekvita, sociální deviace, sociální parazitismus, manifestní sociální funkce, sociální kohezivita, horizontální sociální mobilita, sociální schéma, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální determinanty psychiky, sociální exkluze, sociální adaptabilita, sociální dědičnost, sociální deziderabilita, sociální norma, sociální rituály, stres z negativní sociální komunikace, sociální prostor, sociální patologie, sociální eufunkce, sociální koheze, sociální averze, sociální spouštěče, sociální toxiny, sociální kompetentnost, sociální fobie, sociální prostředí, sociální mezník, sociální integrace, sociální statika, sociální agregát, sociální prezentace člověka, sociální apetence, sociální takt, sociální normalita, interetnické sociální klima, sociální motivace učení, sociální atmosféra ve škole, sociální marketing, sociální kontrola, sociální kapitál, sociální kurátor, sociální děloha, sociální komparace, sociální typ učitele, sociální pozice obětního beránka, sociální exitus, sociální tendence, sociální persistence, sociální kompetice, sociální informace, sociální rezistence, sociální struktura, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální efektivita, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální lubrikans, sociální profese, selektivnost sociální percepce, sociální repulze, sociální insuficience, psychologie, narativní psychologie, edukativní psychologie, kognitivní psychologie, objektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, humanistická psychologie, pedagogická psychologie, klinická psychologie, biologická psychologie, diskurzivní psychologie, analytická psychologie, ontogenetická psychologie, duchovědná psychologie, kritická psychologie, individuální psychologie, life-span psychologie, psychologie kultury, valeologická psychologie, hormická psychologie, komparativní psychologie, bubbe psychologie, verstehende psychologie, psychologie zdraví, feministická psychologie

Sociální psychologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální psychologie, sociálný psychologie, sociální psichologie, sociální psychologye, socyjální psychologie, socijálný psychologie, socijální psichologie, socijální psychologye, sociálný psichologie, sociálný psychologye, sociální psichologye, socyjálný psychologie, socyjální psichologie

Knihy s touto tématikou

 • Veronika Kováliková, Sociální psychologie, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1986
 • Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Sociální psychologie, ISV, 2008
 • Zdeněk Helus, Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, 2007
 • Petr Pacher, Sociální psychologie, University of Applied Management, 2017
 • Milan Nakonečný, Sociální psychologie organizace, Grada, 2005
 • Zdeněk Helus, Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, 2015
 • Jiří Musil, Sociální psychologie, Univerzita Tomáše Bati, 2005
 • Jan Lašek, Sociální psychologie II, Gaudeamus, 2011
 • Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe, Sociální psychologie, Portál, 2006
 • Drahomíra Oudová, Sociální psychologie, Česká zemědělská univerzita, 2014
 • Marie Vacínová, Dobromila Trpišovská, Sociální psychologie, Univerzita Jana Amose Komenského (Praha), 2007
 • Milan Nakonečný, Sociální psychologie, Academia, 2009
 • Jaromír Janoušek, Sociální psychologie, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1988
 • Milan Nakonečný, Sociální psychologie, Academia, 2000
 • Zdeněk Helus, Vladimír Hrabal, Sociální psychologie pro učitele: základní pojmy a pedagogická aplikace, Univerzita Karlova, 1984
 • David Guy Myers, Sociální psychologie, Edika, 2016

Komentáře

Ke slovu sociální psychologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste co jste hledali? Zkuste se podívat, jak vykládá výraz sociální psychologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK