Co je sociální psychologie     

 • zkoumá vliv společenských činitelů na utváření psychiky a chování jedince

Související výrazy

sociální, sociální interakce, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální determinace, sociální kompetence, sociální gradient, sociální deprivace, sociální pozice, sociální debilita, sociální facilitace, kompetence sociální a personální, latentní sociální funkce, sociální status, sociální dysfunkce, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální stratifikace, sociální stereotyp, sociální percepce, sociální a kulturní antropologie, sociální opora, sociální izolace, sociální konflikt, sociální kognice, sociální role, sociální učení, sociální inteligence, sociální slepota, sociální intruze, sociální pedagogika, sociální dynamika, sociální zahálení, asymetrická sociální komunikace, sociální terapie, sociální schéma, sociální anomie, sociální únava, stres z negativní sociální komunikace, sociální kompetentnost, sociální determinanty psychiky, sociální adaptabilita, sociální deviace, horizontální sociální mobilita, manifestní sociální funkce, sociální parazitismus, sociální ekvita, sociální exkluze, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální kohezivita, sociální prostor, sociální norma, sociální dědičnost, sociální deziderabilita, sociální patologie, sociální rituály, sociální agregát, sociální averze, sociální koheze, sociální prostředí, sociální eufunkce, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální integrace, sociální statika, sociální mezník, sociální kontrola, sociální prezentace člověka, sociální toxiny, sociální atmosféra ve škole, sociální takt, interetnické sociální klima, sociální normalita, sociální komparace, sociální motivace učení, sociální apetence, sociální struktura, sociální marketing, sociální děloha, sociální kapitál, sociální tendence, sociální kurátor, sociální typ učitele, sociální efektivita, sociální rezistence, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, sociální kompetice, sociální exitus, sociální informace, sociální atrakce, sociální klima školy, interní sociální koheze, sociální lubrikans, sociální figurace, selektivnost sociální percepce, sociální atmosféra školy, sociální profese, sociální insuficience, sociální repulze, narativní psychologie, edukativní psychologie, kognitivní psychologie, objektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, pedagogická psychologie, humanistická psychologie, projektivní metody psychologie, klinická psychologie, diskurzivní psychologie, biologická psychologie, analytická psychologie, ontogenetická psychologie, hormická psychologie, duchovědná psychologie, kritická psychologie, psychologie kultury, life-span psychologie, individuální psychologie, psychologie zdraví, komparativní psychologie, bubbe psychologie, valeologická psychologie, feministická psychologie, verstehende psychologie

Sociální psychologie může být také omylem zapsáno jako:

socijální psychologie, sociálný psychologie, sociální psichologie, sociální psychologye, socyjální psychologie, socijálný psychologie, socijální psichologie, socijální psychologye, sociálný psichologie, sociálný psychologye, sociální psichologye, socyjálný psychologie, socyjální psichologie

Knihy s touto tématikou

 • Veronika Kováliková, Sociální psychologie, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1986
 • Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Sociální psychologie, ISV, 2008
 • Zdeněk Helus, Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, 2007
 • Petr Pacher, Sociální psychologie, University of Applied Management, 2017
 • Milan Nakonečný, Sociální psychologie organizace, Grada, 2005
 • Zdeněk Helus, Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, 2015
 • Jiří Musil, Sociální psychologie, Univerzita Tomáše Bati, 2005
 • Jan Lašek, Sociální psychologie II, Gaudeamus, 2011
 • Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe, Sociální psychologie, Portál, 2006
 • Drahomíra Oudová, Sociální psychologie, Česká zemědělská univerzita, 2014
 • Marie Vacínová, Dobromila Trpišovská, Sociální psychologie, Univerzita Jana Amose Komenského (Praha), 2007
 • Milan Nakonečný, Sociální psychologie, Academia, 2009
 • Jaromír Janoušek, Sociální psychologie, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1988
 • Milan Nakonečný, Sociální psychologie, Academia, 2000
 • Zdeněk Helus, Vladimír Hrabal, Sociální psychologie pro učitele: základní pojmy a pedagogická aplikace, Univerzita Karlova, 1984
 • David Guy Myers, Sociální psychologie, Edika, 2016

Komentáře

Ke slovu sociální psychologie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste co jste hledali? Zkuste se podívat, jak vykládá výraz sociální psychologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK