Co je kognitivní psychologie     

  • vzniká v druhé polovině dvacátého století. Zdůrazňuje význam poznávání, myšlení, mentálních schopností a dovedností, intelektu. Člověk je podle kognitivních psychologů vrozeně zvídavý.
  • Kognitivní psychologie se zabývá vytvářením vnitřních obsahů (modelů) vnějšího světa, které podmiňují nejen chování a jednání člověka,ale jeho i rozhodování a prožívání.

Související výrazy

kognitivní procesy, kognitivní deficit, kognitivní dovednosti, holistický kognitivní styl, kognitivní cíle, kognitivní restrukturace, analytický kognitivní styl, empirické kognitivní metody, kognitivní schéma, kognitivní a behaviorální neurologie, objektivnost kognitivní metody, kognitivní archeologie, mírná kognitivní porucha, kognitivní rekonstrukce, kognitivní disonance, reliabilita kognitivní metody, socializace kognitivní, deprivace kognitivní, kognitivní kataplexie, kognitivní blok, kognitivní mapa, anarchistický kognitivní styl, kognitivní funkce, kognitivní komplexita, genetická kognitivní metody, teoretické kognitivní metody, kognitivní doména, kognitivní mobilita, kognitivní imperativ, standardnost kognitivní metody, kognitivní motivace učení, kognitivní simplicita, kognitivní dysmetrie, kognitivní příznaky, kognitivní intruze, kognitivní komponenta emocí, kognitivní edukace, kognitivní typ, kognitivní element, narativní psychologie, edukativní psychologie, objektivní metody psychologie, analytická psychologie, biologická psychologie, pedagogická psychologie, klinická psychologie, kritická psychologie, valeologická psychologie, subjektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, bubbe psychologie, humanistická psychologie, psychologie kultury, hormická psychologie, duchovědná psychologie, diskurzivní psychologie, ontogenetická psychologie, feministická psychologie, psychologie zdraví, sociální psychologie, life-span psychologie, verstehende psychologie, komparativní psychologie, individuální psychologie

Kognitivní psychologie může být také omylem zapsáno jako:

kognytivní psychologie, kognityvní psychologie, kognitivný psychologie, kognitivní psichologie, kognitivní psychologye, kognytyvní psychologie, kognytivný psychologie, kognytivní psichologie, kognytivní psychologye, kognityvný psychologie, kognityvní psichologie, kognityvní psychologye, kognitivný psichologie

Knihy s touto tématikou

  • Robert J. Sternberg, Kognitivní psychologie, Portál, 2002
  • Michael W. Eysenck, Mark T. Keane, Kognitivní psychologie, Academia, 2008
  • Bohumír Chalupa, Kognitivní psychologie, Lynx, 2001

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená kognitivní psychologie? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete zkusit zjistit, jak chápe výraz kognitivní psychologie wikipedie nebo abz.