Co je kognitivní psychologie     

  • vzniká v druhé polovině dvacátého století. Zdůrazňuje význam poznávání, myšlení, mentálních schopností a dovedností, intelektu. Člověk je podle kognitivních psychologů vrozeně zvídavý.
  • Kognitivní psychologie se zabývá vytvářením vnitřních obsahů (modelů) vnějšího světa, které podmiňují nejen chování a jednání člověka,ale jeho i rozhodování a prožívání.

Související výrazy

kognitivní procesy, kognitivní deficit, kognitivní dovednosti, holistický kognitivní styl, kognitivní funkce, kognitivní cíle, mírná kognitivní porucha, kognitivní restrukturace, analytický kognitivní styl, empirické kognitivní metody, kognitivní schéma, kognitivní a behaviorální neurologie, kognitivní disonance, kognitivní archeologie, objektivnost kognitivní metody, kognitivní rekonstrukce, deprivace kognitivní, kognitivní blok, kognitivní mapa, socializace kognitivní, kognitivní kataplexie, reliabilita kognitivní metody, kognitivní komplexita, anarchistický kognitivní styl, genetická kognitivní metody, kognitivní mobilita, kognitivní doména, teoretické kognitivní metody, kognitivní edukace, kognitivní imperativ, kognitivní dysmetrie, standardnost kognitivní metody, kognitivní motivace učení, kognitivní komponenta emocí, kognitivní intruze, kognitivní simplicita, kognitivní příznaky, kognitivní typ, kognitivní element, narativní psychologie, edukativní psychologie, objektivní metody psychologie, analytická psychologie, projektivní metody psychologie, pedagogická psychologie, biologická psychologie, humanistická psychologie, klinická psychologie, valeologická psychologie, kritická psychologie, subjektivní metody psychologie, hormická psychologie, bubbe psychologie, psychologie kultury, ontogenetická psychologie, diskurzivní psychologie, duchovědná psychologie, sociální psychologie, feministická psychologie, life-span psychologie, psychologie zdraví, verstehende psychologie, komparativní psychologie, individuální psychologie

Kognitivní psychologie může být také omylem zapsáno jako:

kognytivní psychologie, kognityvní psychologie, kognitivný psychologie, kognitivní psichologie, kognitivní psychologye, kognytyvní psychologie, kognytivný psychologie, kognytivní psichologie, kognytivní psychologye, kognityvný psychologie, kognityvní psichologie, kognityvní psychologye, kognitivný psichologie

Knihy s touto tématikou

  • Robert J. Sternberg, Kognitivní psychologie, Portál, 2002
  • Michael W. Eysenck, Mark T. Keane, Kognitivní psychologie, Academia, 2008
  • Bohumír Chalupa, Kognitivní psychologie, Lynx, 2001

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená kognitivní psychologie? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete zkusit zjistit, jak chápe výraz kognitivní psychologie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK