Co je sociální typ učitele     

  • Sociální typ neomezuje své sympatie jen na jednotlivce nebo podskupiny, ale věnuje se všem žákům či studentům. Je vstřícný, tolerantní, trpělivý, střízlivý. Je schopen sebezapření. Chce vychovávat společensky prospěšné a užitečné lidi. Žáci ho mají v oblibě. Není většinou příliš přísný a náročný. Nejvyšší hodnotou tohoto typu jsou kladné citové a psychosociální vztahy, láska k lidem, sociabilita, altruismus, filantropie. Blíží se náboženskému typu. Často se spokojí i s nižšími úrovněmi vědomostí, znalostí a dovedností žáků a studentů.

Související výrazy

sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální interakce, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální pozice, sociální deprivace, sociální dysfunkce, sociální stereotyp, sociální kompetence, sociální status, sociální zdraví, sociální a edukativní zanedbanost, sociální izolace, sociální determinace, kompetence sociální a personální, sociální slepota, sociální percepce, sociální učení, sociální intruze, sociální opora, sociální stratifikace, sociální zahálení, sociální inteligence, sociální terapie, sociální anomie, sociální parazitismus, sociální pedagogika, sociální dynamika, sociální kohezivita, sociální únava, sociální ekvita, sociální a kulturní antropologie, asymetrická sociální komunikace, manifestní sociální funkce, sociální konflikt, sociální deviace, sociální schéma, latentní sociální funkce, sociální kognice, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální adaptabilita, sociální rituály, sociální deziderabilita, sociální toxiny, sociální eufunkce, stres z negativní sociální komunikace, sociální determinanty psychiky, sociální role, sociální exkluze, sociální spouštěče, sociální fobie, sociální patologie, sociální statika, sociální dědičnost, sociální mezník, sociální norma, horizontální sociální mobilita, sociální prostor, sociální integrace, sociální averze, sociální apetence, sociální kompetentnost, sociální prostředí, sociální prezentace člověka, sociální agregát, sociální normalita, sociální koheze, interetnické sociální klima, sociální kurátor, sociální komparace, sociální kapitál, sociální děloha, sociální takt, sociální marketing, sociální psychologie, sociální exitus, sociální struktura, sociální atmosféra ve škole, sociální motivace učení, sociální klima školy, sociální kompetice, sociální pozice obětního beránka, sociální informace, interní sociální koheze, sociální tendence, sociální persistence, sociální rezistence, sociální efektivita, sociální kontrola, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální profese, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, apatický typ, kinestetický typ, náboženský typ učitele, abúzus na alkoholu typ gama, analyticko-syntetický typ percepce, anxiózní typ učení, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, analytický typ percepce, abúzus na alkoholu typ beta, abúzus na alkoholu typ alfa, adrenalinový typ osobnosti, konformní typ, apolinský typ člověka, introvertní typ, suportivní typ, vizuální typ, teoretický typ učitele, dionýsovský typ člověka, auditivní typ, aristokratický typ sebevědomí, hypokinetický typ, esteticky orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, ekonomický typ učitele, gama typ konzumace alkoholu, delta typ konzumace alkoholu, akustickomotorický typ učení, olfaktorní typ, epsilon typ konzumace alkoholu, typ apolinský, veganský typ, horizontální typ člověka, leptosomní typ, mocenský typ učitele, konformně orientovaný personální typ, sociálně excesivní typ, vertikální typ člověka, estetický typ učitele, sociálně deficientní typ, persuasivní typ, beta typ konzumenta alkoholu, ixotým jako typ, persuasivně orientovaný personální typ, dionýský typ, typ venuše, arbitrovský typ, suportivně orientovaný personální typ, kognitivní typ, alfa typ konzumenta alkoholu, emočně excesivní typ, emočně deficientní typ, autoevaluace učitele

Komentáře

Ke slovu sociální typ učitele zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste co jste hledali? Zkuste se podívat, co píše o výrazu sociální typ učitele wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK