Co je sociální typ učitele     

  • Sociální typ neomezuje své sympatie jen na jednotlivce nebo podskupiny, ale věnuje se všem žákům či studentům. Je vstřícný, tolerantní, trpělivý, střízlivý. Je schopen sebezapření. Chce vychovávat společensky prospěšné a užitečné lidi. Žáci ho mají v oblibě. Není většinou příliš přísný a náročný. Nejvyšší hodnotou tohoto typu jsou kladné citové a psychosociální vztahy, láska k lidem, sociabilita, altruismus, filantropie. Blíží se náboženskému typu. Často se spokojí i s nižšími úrovněmi vědomostí, znalostí a dovedností žáků a studentů.

Související výrazy

sociální smrt, sociální desirabilita, sociální dovednosti, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální stereotyp, sociální interakce, sociální deprivace, sociální status, sociální intruze, sociální učení, sociální zdraví, sociální determinace, sociální zahálení, sociální stratifikace, sociální slepota, kompetence sociální a personální, sociální a edukativní zanedbanost, sociální anomie, sociální percepce, sociální kompetence, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální inteligence, sociální kohezivita, sociální opora, sociální izolace, sociální toxiny, sociální adaptabilita, sociální únava, sociální terapie, asymetrická sociální komunikace, manifestní sociální funkce, sociální a kulturní antropologie, sociální deziderabilita, sociální deviace, latentní sociální funkce, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální schéma, sociální patologie, sociální statika, sociální exkluze, sociální rituály, sociální determinanty psychiky, sociální eufunkce, sociální fobie, sociální kognice, sociální mezník, sociální role, sociální dynamika, sociální spouštěče, sociální integrace, stres z negativní sociální komunikace, sociální prostor, sociální norma, sociální komparace, sociální konflikt, sociální marketing, sociální normalita, sociální agregát, horizontální sociální mobilita, sociální děloha, sociální struktura, sociální psychologie, sociální averze, sociální prostředí, sociální apetence, interetnické sociální klima, sociální dědičnost, sociální exitus, sociální kompetentnost, sociální motivace učení, sociální kapitál, sociální koheze, sociální prezentace člověka, sociální persistence, interní sociální koheze, sociální takt, sociální klima školy, sociální atmosféra školy, sociální atmosféra ve škole, sociální kurátor, sociální figurace, sociální pozice obětního beránka, sociální informace, sociální kontrola, sociální profese, sociální kompetice, sociální rezistence, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální efektivita, sociální tendence, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, apatický typ, kinestetický typ, náboženský typ učitele, anxiózní typ učení, abúzus na alkoholu typ gama, analyticko-syntetický typ percepce, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, abúzus na alkoholu typ beta, analytický typ percepce, adrenalinový typ osobnosti, abúzus na alkoholu typ alfa, konformní typ, introvertní typ, apolinský typ člověka, suportivní typ, aristokratický typ sebevědomí, esteticky orientovaný personální typ, hypokinetický typ, teoretický typ učitele, auditivní typ, ekonomický typ učitele, gama typ konzumace alkoholu, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, vizuální typ, akustickomotorický typ učení, dionýsovský typ člověka, olfaktorní typ, typ apolinský, delta typ konzumace alkoholu, epsilon typ konzumace alkoholu, veganský typ, leptosomní typ, mocenský typ učitele, sociálně excesivní typ, konformně orientovaný personální typ, horizontální typ člověka, estetický typ učitele, ixotým jako typ, beta typ konzumenta alkoholu, persuasivně orientovaný personální typ, persuasivní typ, vertikální typ člověka, sociálně deficientní typ, dionýský typ, typ venuše, arbitrovský typ, suportivně orientovaný personální typ, alfa typ konzumenta alkoholu, emočně excesivní typ, emočně deficientní typ, kognitivní typ, autoevaluace učitele

Komentáře

Ke slovu sociální typ učitele zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste co jste hledali? Zkuste se podívat, co píše o výrazu sociální typ učitele wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK