Co je sociální typ učitele     

  • Sociální typ neomezuje své sympatie jen na jednotlivce nebo podskupiny, ale věnuje se všem žákům či studentům. Je vstřícný, tolerantní, trpělivý, střízlivý. Je schopen sebezapření. Chce vychovávat společensky prospěšné a užitečné lidi. Žáci ho mají v oblibě. Není většinou příliš přísný a náročný. Nejvyšší hodnotou tohoto typu jsou kladné citové a psychosociální vztahy, láska k lidem, sociabilita, altruismus, filantropie. Blíží se náboženskému typu. Často se spokojí i s nižšími úrovněmi vědomostí, znalostí a dovedností žáků a studentů.

Související výrazy

sociální smrt, sociální dovednosti, sociální desirabilita, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální interakce, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální deprivace, sociální stereotyp, sociální status, sociální zdraví, sociální determinace, kompetence sociální a personální, sociální intruze, sociální učení, sociální izolace, sociální kompetence, sociální a edukativní zanedbanost, sociální percepce, sociální slepota, sociální opora, sociální stratifikace, sociální zahálení, sociální inteligence, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální kohezivita, sociální terapie, sociální únava, asymetrická sociální komunikace, sociální adaptabilita, sociální toxiny, manifestní sociální funkce, sociální schéma, sociální dynamika, sociální deviace, sociální a kulturní antropologie, latentní sociální funkce, sociální deziderabilita, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální konflikt, sociální rituály, sociální eufunkce, sociální kognice, sociální exkluze, sociální fobie, sociální mezník, sociální determinanty psychiky, sociální statika, sociální patologie, sociální role, sociální spouštěče, stres z negativní sociální komunikace, sociální norma, sociální integrace, sociální prostor, sociální apetence, horizontální sociální mobilita, sociální dědičnost, sociální normalita, sociální komparace, sociální averze, sociální děloha, sociální agregát, sociální kompetentnost, sociální prostředí, sociální struktura, sociální marketing, interetnické sociální klima, sociální psychologie, sociální takt, sociální kapitál, sociální exitus, sociální koheze, sociální prezentace člověka, sociální motivace učení, sociální atmosféra ve škole, sociální pozice obětního beránka, sociální persistence, interní sociální koheze, sociální klima školy, sociální informace, sociální kurátor, sociální kompetice, sociální kontrola, sociální rezistence, sociální atmosféra školy, sociální figurace, sociální profese, sociální efektivita, sociální tendence, sociální lubrikans, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, apatický typ, kinestetický typ, náboženský typ učitele, abúzus na alkoholu typ gama, anxiózní typ učení, analyticko-syntetický typ percepce, kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ, abúzus na alkoholu typ beta, analytický typ percepce, abúzus na alkoholu typ alfa, adrenalinový typ osobnosti, konformní typ, apolinský typ člověka, introvertní typ, suportivní typ, aristokratický typ sebevědomí, teoretický typ učitele, vizuální typ, esteticky orientovaný personální typ, auditivní typ, hypokinetický typ, ekonomický typ učitele, dionýsovský typ člověka, gama typ konzumace alkoholu, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, olfaktorní typ, akustickomotorický typ učení, typ apolinský, delta typ konzumace alkoholu, epsilon typ konzumace alkoholu, mocenský typ učitele, veganský typ, leptosomní typ, horizontální typ člověka, sociálně excesivní typ, konformně orientovaný personální typ, estetický typ učitele, beta typ konzumenta alkoholu, ixotým jako typ, vertikální typ člověka, persuasivní typ, sociálně deficientní typ, persuasivně orientovaný personální typ, dionýský typ, typ venuše, arbitrovský typ, suportivně orientovaný personální typ, alfa typ konzumenta alkoholu, emočně excesivní typ, kognitivní typ, emočně deficientní typ, autoevaluace učitele

Komentáře

Ke slovu sociální typ učitele zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNenašli jste co jste hledali? Zkuste se podívat, co píše o výrazu sociální typ učitele wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK