Co je stres z negativní sociální komunikace     

  • zátěž z nedorozumění a sporů z jinými lidmi (např. ve škole, v práci nebo v rodině)

Související výrazy

stres, protrahovaný stres, banální stres, chronický stres, adekvátní stres, reálný stres, residual stres, senzorický stres, akutní stres, reziduální stres, vulnerabilní stres, chronic life stres, mentální stres, emoční stres, stres management, informační stres, computer stres, negativní, negativní konotace, negativní korelace, negativní aserce, negativní revers, negativní referenční skupina, negativní prognóza, negativní smyslová adaptace, negativní transfer při učení, negativní reciprocita, negativní emoční bilance, negativní echo-efekt, negativní sociometrický status, negativní haptika, negativní identita, negativní interdependence, sublimitní negativní emoce, sociální, sociální smrt, sociální desirabilita, sociální facilitace, sociální maladaptace, sociální dovednosti, sociální gradient, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální stereotyp, sociální status, sociální pozice, sociální intruze, sociální zahálení, sociální slepota, sociální anomie, sociální parazitismus, sociální učení, sociální deprivace, sociální inteligence, sociální toxiny, sociální stratifikace, sociální kohezivita, sociální determinace, sociální interakce, kompetence sociální a personální, sociální a edukativní zanedbanost, sociální pedagogika, sociální percepce, sociální zdraví, sociální únava, sociální opora, sociální adaptabilita, sociální deziderabilita, asymetrická sociální komunikace, sociální terapie, sociální kompetence, sociální a kulturní antropologie, sociální patologie, sociální exkluze, vertikální ekonomicko sociální mobilita, manifestní sociální funkce, sociální fobie, sociální spouštěče, sociální statika, sociální determinanty psychiky, latentní sociální funkce, sociální prostor, sociální rituály, sociální izolace, sociální mezník, sociální ekvita, sociální marketing, sociální deviace, sociální schéma, sociální eufunkce, sociální struktura, sociální persistence, sociální dynamika, sociální agregát, sociální typ učitele, sociální kognice, sociální komparace, sociální integrace, sociální normalita, sociální psychologie, horizontální sociální mobilita, sociální role, sociální figurace, sociální motivace učení, sociální exitus, sociální averze, sociální informace, interetnické sociální klima, sociální apetence, sociální atmosféra školy, interní sociální koheze, sociální lubrikans, sociální prostředí, sociální děloha, sociální klima školy, sociální pozice obětního beránka, sociální dědičnost, sociální kurátor, sociální kompetentnost, sociální takt, sociální profese, sociální atrakce, sociální kapitál, sociální prezentace člověka, sociální kompetice, sociální atmosféra ve škole, sociální efektivita, sociální kontrola, sociální repulze, sociální konflikt, sociální rezistence, selektivnost sociální percepce, sociální tendence, sociální insuficience, kongruentní komunikace, horizontální komunikace, rudimentární komunikace, facilitovaná komunikace, alternativní komunikace, expresivní komunikace, efektivní komunikace, zdegenerovaná komunikace, asertivní komunikace, kompetitivní komunikace, off-line komunikace, persuasivní funkce komunikace, komunikace destruktivní, komunikace adaptivní, augmentativní komunikace, transparentnost komunikace, destruktivní komunikace, verbální a neverbální komunikace, ilegální komunikace ve škole, informativní funkce komunikace, komunikace auditivní, nonverbální komunikace, inkongruentní komunikace, totální komunikace, ludická funkce komunikace, virtuální komunikace, recipientní pozitivní komunikace, korporátní komunikace, interkulturní komunikace, krizová komunikace, neurogenní poruchy komunikace, online komunikace, ventilační komunikace, instruktážní funkce komunikace, intencionální komunikace, mantinely komunikace, subkortikální komunikace

Stres z negativní sociální komunikace může být také omylem zapsáno jako:

stres z negatyvní sociální komunikace, stres z negativný sociální komunikace, stres z negativní socijální komunikace, stres z negativní sociálný komunikace, stres z negativní sociální komunykace, stres z negatyvný sociální komunikace, stres z negatyvní socijální komunikace, stres z negatyvní sociálný komunikace, stres z negatyvní sociální komunykace, stres z negativný socijální komunikace, stres z negativný sociálný komunikace, stres z negativný sociální komunykace, stres z negativní socyjální komunikace

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená stres z negativní sociální komunikace? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu stres z negativní sociální komunikace wikipedie nebo abz.