Co je stres z negativní sociální komunikace     

  • zátěž z nedorozumění a sporů z jinými lidmi (např. ve škole, v práci nebo v rodině)

Související výrazy

stres, banální stres, chronický stres, protrahovaný stres, adekvátní stres, reálný stres, senzorický stres, akutní stres, emoční stres, reziduální stres, stres management, mentální stres, residual stres, vulnerabilní stres, chronic life stres, informační stres, computer stres, negativní, negativní konotace, negativní korelace, negativní revers, negativní aserce, negativní referenční skupina, negativní prognóza, negativní reciprocita, negativní transfer při učení, negativní smyslová adaptace, negativní sociometrický status, negativní emoční bilance, negativní haptika, negativní identita, negativní echo-efekt, negativní interdependence, sublimitní negativní emoce, sociální, sociální smrt, sociální dovednosti, sociální desirabilita, sociální maladaptace, sociální gradient, sociální facilitace, sociální debilita, sociální dysfunkce, sociální pozice, sociální interakce, sociální stereotyp, sociální deprivace, sociální status, sociální zdraví, sociální intruze, sociální determinace, sociální učení, kompetence sociální a personální, sociální kompetence, sociální slepota, sociální a edukativní zanedbanost, sociální izolace, sociální percepce, sociální stratifikace, sociální opora, sociální zahálení, sociální inteligence, sociální anomie, sociální pedagogika, sociální parazitismus, sociální kohezivita, sociální terapie, sociální toxiny, sociální adaptabilita, sociální únava, asymetrická sociální komunikace, manifestní sociální funkce, sociální a kulturní antropologie, sociální deviace, latentní sociální funkce, sociální schéma, sociální deziderabilita, sociální ekvita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sociální dynamika, sociální rituály, sociální eufunkce, sociální fobie, sociální mezník, sociální exkluze, sociální determinanty psychiky, sociální kognice, sociální patologie, sociální konflikt, sociální statika, sociální spouštěče, sociální role, sociální integrace, sociální norma, sociální prostor, sociální apetence, sociální typ učitele, sociální normalita, sociální komparace, horizontální sociální mobilita, sociální děloha, sociální agregát, sociální dědičnost, sociální marketing, sociální averze, sociální struktura, sociální kompetentnost, sociální prostředí, interetnické sociální klima, sociální psychologie, sociální exitus, sociální takt, sociální kapitál, sociální koheze, sociální motivace učení, sociální prezentace člověka, sociální persistence, sociální atmosféra ve škole, sociální pozice obětního beránka, interní sociální koheze, sociální klima školy, sociální informace, sociální atmosféra školy, sociální kurátor, sociální kontrola, sociální figurace, sociální kompetice, sociální profese, sociální rezistence, sociální efektivita, sociální lubrikans, sociální tendence, sociální repulze, sociální atrakce, selektivnost sociální percepce, sociální insuficience, kongruentní komunikace, asertivní komunikace, horizontální komunikace, efektivní komunikace, verbální a neverbální komunikace, facilitovaná komunikace, rudimentární komunikace, kompetitivní komunikace, expresivní komunikace, alternativní komunikace, off-line komunikace, totální komunikace, online komunikace, zdegenerovaná komunikace, transparentnost komunikace, persuasivní funkce komunikace, komunikace adaptivní, augmentativní komunikace, nonverbální komunikace, komunikace destruktivní, virtuální komunikace, ilegální komunikace ve škole, destruktivní komunikace, informativní funkce komunikace, inkongruentní komunikace, korporátní komunikace, komunikace auditivní, ludická funkce komunikace, interkulturní komunikace, recipientní pozitivní komunikace, ventilační komunikace, krizová komunikace, neurogenní poruchy komunikace, instruktážní funkce komunikace, intencionální komunikace, mantinely komunikace, subkortikální komunikace

Stres z negativní sociální komunikace může být také omylem zapsáno jako:

stres z negatyvní sociální komunikace, stres z negativný sociální komunikace, stres z negativní socijální komunikace, stres z negativní sociálný komunikace, stres z negativní sociální komunykace, stres z negatyvný sociální komunikace, stres z negatyvní socijální komunikace, stres z negatyvní sociálný komunikace, stres z negatyvní sociální komunykace, stres z negativný socijální komunikace, stres z negativný sociálný komunikace, stres z negativný sociální komunykace, stres z negativní socyjální komunikace

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená stres z negativní sociální komunikace? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu stres z negativní sociální komunikace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK