Sociologie patří mezi společenské vědy, které se zabývají životem jednotlivců, skupin i celých společností. V širším kontextu je sociologie často chápána jako věda o chování lidí ve společnosti, o její struktuře, o sociálních skupinách, interakcích i faktech. Jejím úkolem je tedy zkoumat a analyzovat společnost a společenské jevy a vytvářet závěry a teorie. Je to věda, která ve své podstatě zkoumá náš každodenní život, resp. život každého člověka, který žije ve společnosti.

Jedná se o velice rozsáhlý obor s řadou odvětví, nejrůznějšími teoriemi i směry. Stále se rozvíjí a vznikají nové závěry a výsledky. Do jisté míry jej „studuje“ i každý z nás už jen tím, že existujeme mezi ostatními lidmi, setkáváme se s nimi, jednáme a hledáme řešení různých situací. Poznatky sociologie nám mohou pomoci pochopit komplexní společenské jevy a umět na ně správně reagovat. Je to tedy bezpochyby obor, kterému stojí za to věnovat pozornost.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK