Krásná věda zvaná botanika, nebo také jinak rostlinopis či fytologie je věda zkoumající rostliny a vše, co s nimi souvisí, tedy takzvanou flóru. Představuje jeden z mnoha podoborů biologie a k popisování získaných poznatků používá celou řadu cizích pojmů. Ty jsou uspořádány ve speciálním taxonomickém systému, který v osmnáctém století vytvořil švédský přírodovědec a lékař Carl von Linné. Právě tento člověk položil základy moderního názvosloví v oblasti zoologie a botaniky.

Ačkoliv má mnoho rostlin v naší zemi svůj český název, kterému většina lidí poměrně dobře rozumí, správný odborný název, který má stejný význam po celém světě pochází nejčastěji z latiny a skládá se z rodového a druhového jména. Používání latiny se ovšem člověk nevyhne ani při popisování částí rostlin a dalších věcí s biologií souvisejících. Odborná taxonomie má přesně daná pravidla, která se od českých zvyklostí liší, proto je dobré je znát. Botanický slovník vám navíc pomůže odhalit obsah jednotlivých pojmů.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK