Fonetika se věnuje zkoumání zvukových projevů lidí, zejména zvukové stránce řeči. Zajímá ji nejen fyziologická artikulace (tedy tvorba zvuků), ale také akustická podoba a způsob jejího vnímání. Fonetika také na rozdíl o fonologie není počítána mezi lingvistické disciplíny, ale jedná se o vědu na pomezí anatomie, fyziologie a fyziky.

Fonetika hraje přesto významnou úlohu při zkoumání jazyka i při možnostech jeho studia. Bez fonetických znalostí se v podstatě nelze pustit do výuky cizích jazyků. Je totiž nutné vědět, jakým způsobem se v tom kterém jazyku vytváří hlásky, abychom se je mohli správně naučit. Každý jazyk je totiž něčím specifický. Zatímco čeština má třeba „ř“, u angličtiny zase často bojujeme s vyslovováním hlásek jako „th“ a podobných. Fonetický slovník poskytuje ucelený soubor termínů, které jsou pro studium fonetiky nezbytné. Řadu slov jistě budete znát, ale mnohé termíny pro vás jistě budou novinkou.

Používáme cookies. Více.
OK