Fotografování lze považovat za vědu i umění. Zatímco nyní jej chápeme spíše jako schopnost zachytit zajímavý obraz, případě jej vhodně upravit tak, aby se nám líbil, původně byla fotografie spíše vědou. Samotné vytvoření fotografie je totiž proces, při kterém dojde k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to buď s pomocí digitálního čipu, nebo díky chemickému procesu na světlocitlivém materiálu.

I když by se mohlo zdát, že fotografie je záležitostí doby poměrně nedávné, opak je pravdou. Už i slavní filozofové Aristoteles nebo Euklides s touto myšlenkou pracovali. K dokonalosti se ji však podařilo dovést až o mnoho později, asi okolo roku 1800. Od té doby se začala rozšiřovat do všech koutů světa a dnes už každý může pořizovat snímky na své mobilním telefonu. Přesto by se nemělo zapomínat, že fotografie stále zůstává uměním, které by mělo být doceňováno jako každé jiné. Udělat hezkou a kvalitní fotografii totiž skutečně chce cit i znalosti.

Používáme cookies. Více.
OK