Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterém mezi sebou počítače vzájemně komunikují pomocí protokolů. Hlavním cílem internetu je výměna dat. Nejznámější službou na internetu jsou stránky www a e-mail, ale zde tím to zdaleka nekončí. I když je internet poměrně novým vynálezem, už nyní se jedná o natolik složitý a komplexní systém, že běžný laik se v něm jen těžko orientuje.

Dnes je připojení k internetu velmi rozšířené, ale zdaleka se nedá říci, že by ke kvalitnímu připojení měla přístup většina obyvatelstva zeměkoule. Problémem je také cenzura, která může omezovat přístupné internetové stránky. Další potíž představuje i šíření dezinformací a nemožnost tyto poznatky úspěšně ověřovat. Zatímco dříve bylo hlavním problémem internetu jeho technické zabezpečí, dnes se stále více diskutuje o jeho sociálních vlivech a o způsobech, jak může být internet nebezpečný a škodlivý.

Používáme cookies. Více.
OK