Právo je v současné době velice komplexním systémem, který se liší stát od státu i kontinent od kontinentu. Právní pojmy jsou pro laika vždy trochu matoucí, a je to možná i proto, že řada z nich má velice dlouhou historii a datují se zpět i několik století. Historické právo je pojmem, který zastřešuje vývoj právních systémů a řádů během uplynulých stovek či tisíců let. I když by se mohlo zdát, že historické právo už je dnes jen nějakým přežitkem badatelů, opak je pravdou. I dodnes se řada termínů i postupů zachovala nebo minimálně vychází z velice staré tradice.

Historické právo vás tedy poučí nejen o tom, co bylo kdysi, ale i to tom, proč některé věci dnes jsou tak, jak jsou. Řada slov má původ v římském právu, které je obecným základem i pro náš právní systém a na právnických fakultách se dosud vyučuje jako zcela rovnocenný předmět. Udělejte si zajímavý výlet do historie a objevte význam slov a pojmů, které jinde neuslyšíte.

Používáme cookies. Více.
OK