Společnost lze charakterizovat jako skupinu jednotlivců, která má společné zájmy, vlastní kulturu a instituce. Členové společnosti mohou mít různý věk, pohlaví, etnickou příslušnost i náboženské vyznání. V širším pojetí tak můžeme chápat celé lidstvo, jelikož mezi lidmi panuje základní shoda na pravidlech i institucích, a i kultura je v základních bodech totožná. V užším významu tak lze chápat třeba určitý národ nebo i menší skupiny.

Společnost je zkoumána vědou, která se nazývá sociologie. Díky tomu lze o společnostech vytvářet určité závěry a zobecňovat získané poznatky. Každá společnost pak má i svůj specifický jazyk a výrazy, které užívá. Ty však nemusí být univerzálně srozumitelné každému. Zjistěte, jaké pojmy ze společnosti znáte vy, a doučte se to, kde máte mezery. Co si třeba představíte pod pojmem bossing? Pokud nevíte, zde to můžete snadno zjistit. A i pokud víte, přesto do slovníku nahlédněte a naučte se nějaké nové slovo.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK