Stavebnictví je hospodářský obor, jehož cílem je zajišťovat výstavbu, údržbu, modernizaci a demolici stavebních objektů. Může se jednat o stavby různého druhu – pro účely bydlení, práce, výroby, skladování a mnoha jiných. Nejdůležitějším prvkem je samozřejmě vytváření vhodného životního prostředí pro člověka i zvířata, a to vše ideálně v souladu s přírodou a jejími nároky. Postupem času se stavebnictví jako obor výrazně rozvinulo a specializovalo. A až dodnes se stále vymýšlí nové metody, postupy a materiály, které umožňují stále funkčnější řešení.

I s termíny stavebního charakteru se běžně setkáme v našem každodenním životě. Řada slov je však natolik specializovaných, že jste je možná nikdy ani nezaslechli a jsou zcela omezeny na zdi stavebních fakult nebo inženýrských firem a stavebních parcel. Budete-li ale někdy stavět něco vlastníma rukama, znalost základních termínů vám může přijít vhod.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Všechny pojmy a slova podle abecedy

Používáme cookies. Více.
OK